Brannmann omkom i Sverige

HomeDiverse

Brannmann omkom i Sverige

Den 28 år gamle brannmannen Niklas Rabesjø omkom i Norrköping i det som var hans første brann.

Rabesjø var nyansatt i brannvesenet i Norrköping og han hadde akkurat avsluttet en seks ukers grunnutdanning. Han hadde bare arbeidet tre skift da tragedien inntraff 26. mai.

På natten til 26. mai rykket brannvesenet i Norrköping ut til det som sannsynlig var en påsatt brann i en nattklubb i sentrum av byen. Brannen var kraftig, men ifølge brannsjef Bertil Wildt-Persson var den «normal», uten eksplosjoner eller ras.
– Vi oppfattet det som en ordinær brann som vi er vant til å handtere, uttaler brannsjefen.

Ved fremkomst gikk to røykdykkerpar og en røykdykkerleder inn i lokalene. De fant først noen brannsteder, men ikke noe spesielt. Røykdykkerparet med den forulykkede brannmannen var ca 20 meter inne i lokalen og de rapporterte løpende til sin røykdykkerleder. – Der inne oppdaget de at det var mye varmere enn de hadde trodd. Det normale er da å bruke vann for å kjøle ned. I forbindelse med dette så oppdager de at det har begynt å brenne bak dem. Det var ikke spesielt kraftig og røykdykkerlederen som sto rett innenfor ytterdøren, kunne selv slokke dette.

Når røykdykkerparet slokker brannen, så ble det varmere og til slutt fikk de ordre om å komme ut. Under selve retretten hadde begge røykdykkerne radiokontakt med hverandre og det ble stadig varmere. Når så den første røykdykkeren kom til utgangsdøren, viste det seg at hans kollega ikke var med, sier Wildt-Persson.
Det ble umiddelbart satt inn alle ressurser for å finne Rabersjø, men sterk varme, kraftig røykutvikling og ras gjorde søket vanskelig. Først flere timer senere ble 28-åringen funnet åtte meter inne i lokalene.

Det svenske Redningsverket skal utrede ulykken.

I løpet av de siste 20 år har elleve brannmenn omkommet i tjenesten i Sverige, hvorav åtte i samband med utrykninger. De øvrige tre omkom i forbindelse med trening eller transport.
1994 var siste gangen en brannmann omkom under en brann. Da omkom en brannmann og to ble skadet i en kjellerbrann. 11993 omkom en brannmann av de skader han pådro seg under slokkearbeidet om bord på lasteskipet Baltic Link på Gotland. 11989 kollapset en brannmann etter røykdykking og i 1986 omkom to brannmenn ved en branngasseksplosjon i et byggvarehus. I 1983 ble en brannmann begravd under steinmasser som raste ned fra et tak og samme år druknet en brannmann ved forsøk på å bistå to kanotister som hadde gått rundt i en elv.
 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS