Brannen på Prinsesse Ragnhild

HomeBrann

Brannen på Prinsesse Ragnhild

8. juli kl. 01.55 varsler detektor om brann i maskinrommet på M/S Prinsesse Ragnhild som er på vei fra Kiel i Tyskland til Oslo. Dette ble den første innsatsen for norske RITS- styrker etter starten i 1995. I likhet med ved brannen på Scandinavian Star var Larvik brannvesen norsk innsatsstyrke.

Larvik brannvesen mottar melding kl. 02.45 fra Hovedredningssentralen (HRS) med anmodning om assistanse ved brann på Prinsesse Ragnhild. Vakthavende befal bekrefter ovenfor HRS Larvik brannvesen vil assistere og at forberedelser straks blir satt i gang. Ekstramannskaper og brannsjef blir innkalt. Pakking og klargjøring av RITS- utstyr blir gjort i henhold til oppsatte lister. Alt av utstyr er intakt. Kl. 03.01 gir Larvik brannvesen melding til HRS om at 6 mann og RITS- utstyr er klare til innsats. Mannskap og utstyr blir kjørt til Yttersø flyplass der de blir hentet med et Sea King- helikopter fra 330- skvadronen på Rygge kl. 03.40.

Helikopteret lander på M/F Scandinavian Queen og mannskap og utstyr blir fraktet til Prinsesse Ragnhild med båt. Brannmannskap fra Gøteborg ble fraktet først ut til Prinsesse Ragnhild. Kl. 05.12 gir Larvik brannvesen melding om at de er om bord i Prinsesse Ragnhild og klare til innsats. Passasjerene var på dette tidspunktet evakuert til tre andre båter som hadde kommet tilstede.
Brannen var ved vår ankomst slokket og brannmannskaper fra Gøteborg startet etterslokking og nedkjøling. På grunn av meget sterk varme ble røykdykkerenes innsats tidsmessig begrenset og våre røykdykkere overtok etter ca. 15 minutters innsats. Man vekslet deretter mellom røykdykkerlagene inntil nye brannmannskaper fra Fredrikshavn i Danmark og Helsingborg i Sverige avløste. Samarbeidet mellom de forskjellige lagene gikk greit under ledelse av brannbefal fra Gøteborg.

Det norske helikopteret som hadde fraktet våre folk ut til Prinsesse Ragnhild returnerte til Rygge flyplass. Vårt mannskap ble etter avsluttet innsats først fraktet til Gøteborg med helikopter før det svenske flyvåpnet fløy mannskaper og utstyr tilbake til Larvik. De var tilbake i Larvik kl. 13.43.
Jan Meyer i Larvik brannvesen var også med på innsatsen på Scandinavian Star i 1990 og han sier at det var en enorm forskjell mellom disse to ferjebrannene.

Brannsjef i Larvik, Torbjørn Veseth har laget følgende konklusjon på innsatsen:

Vi er tilfreds med at vår del av aksjonen fungerte som forutsatt. Det er viktig å konstatere at visse ting allikevel kan gjøres annerledes dersom situasjonen hadde vært en annen. Vi nevner følgende:
– vårt radiosamband fungerer ikke på båter med flere dekk mellom lederen og aksjonsstedet. Det samme gjelder svenskenes radiosamband. Man må muligens gjøre det til rutine ved ankomst til båten å be om tilgang til skipets radioer.
– Vårt røykdykkersamband som fungerer utmerket ved innsats i land, var ubrukelig om bord i båten. Vi konstaterte at røykdykkersambandet som Gøteborg brannvesen brukte fungerte utmerket. Vi vil forsøke å finne årsaken ( radioer, frekvens ?)
– Lederen for mannskapet som sendes ut bør ha med mobiltelefon slik at han kan opprette kontakt med eget brannvesen både for informasjon, men også for kommunikasjon med egen brannsjef.
Samlet sett var aksjonen vellykket og våre mannskaper roser skipets besetning, redningsledelsen og svenske og danske kollegaer.  

Det var totalt 1339 mennesker om bord i Prinsesse Ragnhild da brannen startet i maskinrommet. På sjøforklaringen ble den trolige årsaken antatt å være en lavtrykks drivstoffslange som hadde sprekt. Drivstoffet ble antent da det kom i kontakt med maskinen. Forsøk på å slokke brannen ble umiddelbart startet med både pulverapparater og vann, mens maskinsjefen forsøkte å utløse CO2- anlegget. Ifølge sjøforklaringen åpnet han hovedventilen til anlegget først, men mente at dette var feil prosedyre og stengte derfor igjen ventilen. Deretter åpnet han for CO2- gassen slik at det var trykk på anlegget, men det var da ikke mulig å få åpnet hovedventilen. Maskinsjefen brukte så mye krefter på å få åpnet hovedventilen at håndtaket løsnet og CO2- gass begynte å sive ut i rommet. Maskinsjefen holdt selv på å bli kvalt av CO2- gassen og måtte hjelpes ut. En reparatør med pusteutstyr fikk reparert ventilen og skipets egne brannmannskaper ble beordret ut av maskinrommet. Kl. 03.25 ble CO2- anlegget utløst og kl. 04.15 var brannen under kontroll. Kl. 05.17 ble brannen konstatert slokket.

Fordi det var problemer med å få utløst CO2- anlegget, ble det beordret full stopp i maskinen kl. 02.06. Kl. 02.14 sendte kapteinen Mayday- melding og kl. 02.20 gikk brannalarmen på skipet. Kapteinen ga ordre om full evakuering av skipet kl. 02.40. Prinsesse Ragnhild befant seg da 9 nautiske mil utenfor Gøteborg. Flere handelsfartøyer ankommer raskt og senere kommer også passasjerfergene Stena Danica, Queen of Scandinavia og Black Watch, samt tankeren Kilstraum og flere sjøredningsfartøyer, losbåter og kystvaktfartøyer. Ni redningshelikoptere, tre norske, tre svenske og to danske deltok i redningsaksjonen.

Evakueringen av passasjerene til livbåter og med helikopter gikk greit og var avsluttet kl. 04.00. Den varme og stille sommernatten gjorde utvilsomt sitt til at dette gikk lett. Etter evakueringen ble skipet gjennomsøkt to ganger.
Skipets egne brannmannskaper gjorde en god jobb ved å forsøke å slokke og begrense brannen som utviklet en voldsom varme. Maskinrommet ble helt utbrent. Skipets mannskaper fikk også stor ros for den måten evakueringen ble gjennomført på.
 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS