Bekymring rundt nødnett

Home110/Nødnett

Bekymring rundt nødnett

Rett før ferien ble det lenge etterlengtede nødnettet innført for brannvesenets sin del i Østfold, Follo og Oslo. Veien frem dit har vært lang og kronglete, men forventingene til det nye verktøyet har hele tiden vært stor.

En viktig forutsetning for å bedømme nødnettet er imidlertid beslutningsverktøyene som skal inn i 110-sentralene. Disse er ikke på plass før året er omme, noe som er beklagelig.
En foreløpig evaluering av nødnettet etter to måneders drift er at det har sine klare fordeler og ulemper. En meget god talekvalitet og utendørs dekning gjør at mulighetene til god kommunikasjon er mye bedre mange steder enn tidligere. Ulempene med nødnettet er den dårlige innendørs dekningen, noe som er overraskende siden nettopp god innendørs dekning var lovet i tettbebygde strøk.

Andre begrensninger med nødnettet er like bekymringsverdige. Hvis politiets holdning skal være at de ikke kan benytte felles talegrupper med brann og helse, på grunn av deres krav til kryptering, bryter dette med en av de viktige forutsetningene for nødnettet, nemlig at det skal fremme samvirke mellom nødetatene. I vårt langstrakte land med lange utrykningstider vil det være meningsløst hvis nødetatene ikke skal kunne kommunisere underveis til et skadested og utveksle informasjon som kan fremme innsatsen og øke sikkerheten for egne mannskaper.

En annen bekymring er faren for stråleskader som kan oppstå. Med Tetra brukt som røykdykkersamband vil brannfolk ha radioterminalen tett innpå kroppen. Her vil utrykningstøyet skjerme for sending, noe som vil gjøre at terminalen øker effekten og dermed strålingen. Det har vært advart mot stråleskader fra miljøorganisasjoner tidligere. Svaret har vært fra myndighetene sin side at man følger Statens Strålevern sine krav. Når folk nå uttaler at de føler ubehag etter å ha brukt Tetra-terminalene til røykdykking, må det utføres tester som avdekker om det kan foreligge noen risiko for stråleskader.

Rett før vi går i trykken med denne utgaven av Brannmannen, skjedde ulykken i Stavanger hvor en bil med tre barn kjørte utfor en kai. Redningsdykkere fra Brannvesenet Sør-Rogaland var raskt på stedet og hentet opp de tre barna. I skrivende stund har alle overlevd ulykken, men tilstanden er betegnet som alvorlig og kritisk. Vår honnør går til Brannvesenet Sør-Rogaland og dykkerne som gjorde en profesjonell innsats og reddet livet til barna. Innsatsen viser at med god kompetanse, organisering og utstyr kan man redde livet til mennesker selv der hvor tidsmarginene er så kritiske som ved drukning.  
 

COMMENTS