Bedre brannberedskap med Nødnett

Home110/Nødnett

Bedre brannberedskap med Nødnett

– Etter et halvt år er erfaringene at Nødnett har gitt et betydelig løft for den kommunale brannberedskapen. At det vil være særlige utfordringer i de større byene er som forventet, og dette jobbes videre med, forteller seniorrådgiver Jan Helge Kaiser i DSB.

– Rapporten om test i Oslo viser at røykdykking i TMO alene eller som primærbærer så langt trolig ikke er et aktuelt valg for OBRE. I hvilke grad Nødnett generelt egner seg til røykdykking sier rapporten lite om, sier Kaiser.
– Det nye Nødnettet er fra starten av levert med en dekningsgrad som gjør at det kan benyttes i alle operasjonelle sammenhenger, også som røykdykkersamband, men det har aldri vært en forutsetning at prosjektet garanterer full innendørsdekning for røykdykking. Det enkelte brannvesen må gjennomføre tester i spesielle objekter eller bygninger for å verifisere dekningen.

OBRE har nå gjennomført tester for å beslutte om de skal anskaffe radioterminaler for røykdykking, og DSB er informert om at de fortsatt vil benytte det gamle UHF-sambandet, forteller Kaiser.
I første utbyggingstrinn er det så langt kun OBRE som ikke har bestilt radioterminaler for røykdykking. De øvrige brannvesen i det første utbyggingsområdet har bestilt radioterminaler for røykdykking.

– Det er brannvesenet ved brannsjefen som har ansvaret for å etterleve de krav som stilles til røyk- og kjemikaliedykking. Spørsmålet om røykdykking skal være en tjeneste brannvesenet yter, er brannsjefens ansvar å vurdere og eventuelt beslutte. Mannskapenes sikkerhet er førende for de valg som treffes, sier Kaiser.
I områder med tung infrastruktur vil det være utfordringer som sikrer dekning fra Nødnett, men det vil likevel være mulig å benytte det nye sambandet på samme måte som for det gamle UHF-sambandet.

– Sammen med en verifikasjon av dekning vil det være en rekke tiltak som kan treffes for å bedre dekningsgraden. Vi ser at andre land med samme teknologi har de samme utfordringene. Spørsmålene må sees i sammenheng med andre faktorer hvor eksempelvis samband med andre nødetater, og det faktum at det i tunneler over en viss lengde er meget god Nødnett-dekning. Dette vil tale for bruk av Nødnett, og bruk av UHF gir da klare ulemper, sier Jan Helge Kaiser.

COMMENTS