Bachelor i Internasjonal beredskap

HomeDiverse

Bachelor i Internasjonal beredskap

Norges brannskole, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik har tatt initiativ til etablering av Bachelor i Internasjonal beredskap

For deg som liker samhandling på tvers av bransjer, landegrenser og kulturelle barrierer. 

Dette er en utdanning som kvalifiserer til å ivareta utrednings- og rådgivningsoppgaver i offentlig sektor, privat næringsliv og frivillige organisasjoner, og det vil sammen med egnet yrkespraksis kvalifisere til ledelses- og spesialistoppgaver på lignende områder. I studiet fokuseres det på samfunnssikkerhet, risikoforhold og beredskap, spesielt i nordområdene og i et internasjonalt perspektiv, men innholdet har også relevans for andre regioner og forhold. Studiet tar for seg grunnleggende kunnskaper om samhandling mellom ulike bransjer og samfunn, og det gir ferdigheter i å analysere og bedømme akutte krisesituasjoner hvor liv, ytre iljø og verdier kan stå på spill. Evaluering, forebygging og utarbeiding av egnet beredskap for slike situasjoner er også en del av studiet.
Emneplanen, 180 studiepoeng:

Dette er et samlingsbasert og modulbasert studium med en del nettbasert undervisningsstøtte, slik at det bør være mulig å gjennomføre studiet for de som er i fast arbeid. Praktiske øvelser vil være en vesentlig del av studiet.
I tillegg til Norges brannskole, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik kommer det bidrag fra andre institusjoner i Norge, Sverige, Island og Russland. Samlingene vil primært bli holdt på Norges brannskole, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik, men også andre steder i Nord-Norge og i Barentsregionen er aktuelle for studiesamlinger.
Tre års studie gir tittelen Bachelor i Internasjonal beredskap. Det er mulig å avslutte etter 2 år og 120 studiepoeng med vitnemål som høgskolekandidat.

Studiestart er høsten 2011.
For mer informasjon
Norges brannskole, 9441 Fjelldal
Sentralbord, tlf.: 76 91 90 00
Førstesekretær Barbro Teigland, tlf.: 76 91 90 49
e-post: bachelor@nbsk.no

Liv Kristin Johnsen, prosjektleder 
Norges Brannskole

Publisert: 10-03-2011

COMMENTS