Austadbrannen

HomeBrann

Austadbrannen

Det var en kald, mørk, regntung og stormfull natt. Det var natt til 14.februar og klokken er 04.00 når telefonen ringer på 110-sentralen i Tromsø. En person ringer for å melde brann i et industribygg på Tomasjord rett utenfor Tromsø. På bakgrunn av meldingen ble det sendt alarm på begge stasjonene og 9 mann rykket ut. De tre fra stasjonen i Tromsdalen som kom først frem til brannstedet skjønte straks at dette var en situasjon de ikke kunne håndtere alene.

Brannen utviklet seg så hurtig at selv om styrken fra hovedstasjonen kom raskt til stede, ble denne brannen for stor for 9 mann. Bygget befinner seg i et industriområde og ble benyttet til kontorer, forretning, lager og verksted. Det inneholdt flere maskiner, motorsykler og store mengder brannfarlig væske og gass (propan, acetylen og oksygen) – i tillegg var det innredet leiligheter i deler av 2. og 3.etg. Førsteinnsatsen ble å undersøke om det befant seg personer i den delen av bygget som inneholdt leiligheter. På et tidspunkt hørtes det rop og skrik fra bygget, noen berget seg ut ved egen hjelp, mens noen måtte reddes av brannvesenet. Fire personer ble brakt til sykehus med mindre skader. Noen var meldt savnet og det var lenge usikkert om det var omkommet noen i brannen. Det ble på morgenkvisten bekreftet av politiet at de savnede var kommet til rette.

 

Vind med orkan styrke

I tillegg til rask brannspredning i bygget hvor brannen startet, spredte den seg også raskt til nabobygget som inneholdt store mengder plastprodukter og noen maskiner. Begge bygningene bestå av stålkonstruksjoner og var kledd med stålplater. Det ble raskt slått full alarm og frimannskaper dukket opp, men heller ikke de kunne gjøre stort. Det ble lagt ut slangeutlegg fra kummer og tankbil for å forhindre brannsmitte til andre bygninger og 13 hester ble evakuert fra en stall like i nærheten. Værforholdene med vindkast opp til orkan styrke og våt isete bakke gjorde arbeidet svært vanskelig. Ofte måtte mannskapene søke ly bak brannbilene. Usikkerhet om hvor mye og hvor i bygningene det befant seg brannfarlige væsker og gasser førte til at man ikke ville sende innsatsstyrkene for nært. Dessuten var brannutviklingen så intens og vinden så sterk at det var ingen vits i å risikere noe.

Fullsprinkling ville gitt annet resultat

Først ut på dagen kunne man se hvilke skader brannen hadde påført bygningene. Fra forsikringshold antydes det at forsikringsutbetalingene vil bli rundt 60 millioner. Politiet i Tromsø fikk hjelp fra KRIPOS til etterforskningen og de mener å ha funnet hvor i bygget brannen startet, men det er for tidlig å si noe om brannårsaken. Denne bygningen var delvis sprinklet, og sprinkleranlegget har berget deler av bygningen med inventar. Hadde bygget vært fullsprinklet ville ikke denne brannen vært noen stor sak. Det var ført opp en brannvegg mellom sprinklet og usprinklet område.

Det var påpekt feil og mangler ved denne veggen i forbindelse med FG-kontroll av sprinkleranlegget og i forbindelse med brannsyn. Etter brannen kunne man lettere se svakhetene ved veggkonstruksjonen og hvilke konsekvenser dette medførte. Brannen fikk spre seg inn gjennom svakhetene, men ble mange plasser stanset av sprinkleranlegget. En runde i bygget etterpå kunne fortelle hvor effektivt et sprinkleranlegg er dersom det får virke etter sin hensikt. Dette var ikke tilfelle overalt, spesielt pga. av tett nedforet himling uten at sprinklerhodene var ført under himlingen.

Når det gjelder leilighetene som var etablert i det ene bygget uten tillatelse, og i strid med reguleringsplanen i området, så har dette ført til politianmeldelse fra bygningsmyndighetene.
 

Publisert: 06-03-1999

COMMENTS