Ambulansedom ble opphevet

HomeDiverse

Ambulansedom ble opphevet

Gulating lagmannsrett har opphevet frifinnelsen av en 35 år gammel ambulansesjåfør fra Bryne på Jæren.

Dermed er 35-åringen tilbake til forelegget på 2500 kroner som han nektet å vedta. 35-åringen fikk forelegget fordi politiet mente han kjørte uaktsomt under et akuttoppdrag høsten 1997. Ambulansen kolliderte med en annen bil i forbindelse med forbikjøring.
Flertallet i Jæren herredsrett, bestående av de to legdommerne, frifant sjåføren i oktober i fjor. Ambulansen kolliderte med en bil som svingte til venstre uten å gi tegn til det, og meddommerne mente at sjåføren derfor ikke kunne straffes for uaktsomhet.

Politimesteren i Rogaland anket over lovanvendelsen. Også lagmannsretten, bestående av tre fagdommere, delte seg. Flertallet gir politiet medhold og mener at ambulansesjåføren var uaktsom.
Ifølge flertallet kan det ikke anses å være uvanlig at en bilfører svinger til venstre i et veikryss uten å blinke eller å legge seg mot midten av veien på forhånd.

– Dette er noe enhver bilfører må være forberedt på, konkluderer flertallet i lagmannsretten. Mindretallet var enig med flertallet i herredsretten.
Ambulansesjåførens forsvarer, høyesterettsadvokat Håkon Helle, sier at de nå vil vurdere om kjennelsen skal påkjæres til Høyesterett. Dersom det ikke blir gjort, går saken til påtalemyndigheten.
– Det ligger i kortene at vi vil gjøre noe videre med saken, sier aktor, statsadvokat Inger Marie Sunde.
Dermed kan det bli en ny runde i rettsvesenet.
 

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS