To ambulansebiler i beredskap i Sandnes

HomeMateriell/Stasjoner

To ambulansebiler i beredskap i Sandnes

Sandnes brannvesen får fra mai en ekstra bemannet ambulanse til beredskap for Sandnes og Gjesdal kommuner. Bilen vil i likhet med den eksisterende ambulansen være bemannet og i beredskap døgnet rundt. Det vil styrke beredskapen på Jæren minst like mye som i Sandnes og Gjesdal kommuner spesielt når det gjelder kritiske tilfeller.

Jæren har i alle år lidd under en dårlig ambulansedekning i Sandnes.  Grunnen er at den ene av ambulansene, som i utgangspunktet skal dekke Klepp og Bryne kommuner, ofte blir dirigert til Sandnes når denne bilen må ut på oppdrag. Også bilene som er stasjonert ved Sentralsjukehuset i Rogaland i Stavanger må i dag ofte dirigeres til Sandnes, noe som bidrar til å svekke beredskapen for Stavanger, Sola, Randaberg og Rennesøy kommuner.

Mindre venting

Det er spesielt på hasteoppdrag og transportoppdrag pasientene i framtiden kan oppleve mindre venting.  Slike oppdrag gjelder pasienter som har behov for innleggelse, men som til nød kan vente en stund før ambulansen kommer.  Når vi får slike oppdrag på Jæren i dag, må vi alltid sjekke hvordan den totale beredskapen i området er, før vi sender ambulansen av gårde, sier AMK- sentralen.  Er bilen ved Sandnes brannvesen ute på oppdrag, må vi holde Jær-bilen i beredskap der.  Når vi derimot nå får to ambulanser ved Sandnes brannvesen, vil mannskapene der selv kunne ivareta beredskapen med den andre bilen.

Mannskapene som skal betjene den nye ambulansen vil også ha en grundigere akuttmedisinsk kompetanse enn dagens mannskap.  De skal blant annet ha fagbrev for ambulansepersonell og ha kjøringen som hovedgeskjeft.
Selv om brannmannskapene som kjører ambulansene i Sandnes i dag har god kompetanse, vil nivået på det nye personellet likevel være høyere.  Det nye mannskapet skal på sikt også ta videreutdanning slik at de kan utføre ulike typer avansert medisinsk hjelp, som til vanlig er forbeholdt leger. Det gjelder blant annet mer avanserte metoder for væskebehandling og åpning av luftveier. De skal også kunne sette motgift ved overdoser.

Personellet vil da befinne seg på A-nivået, som er det øverste kompetansenivået ambulansesjåfører kan oppnå. Når det vil skje, er noe usikkert. Men det kan nok ta opp til halvannet år, litt avhengig av hvilke kompetanse sjåførene som søker på stillingene har fra før.
Totalt skal det ansettes mellom 8 og 10 sjåfører på den nye ambulansen ved Sandnes brannvesen. Dagens ambulanse skal fortsatt være i beredskap slik at det blir to biler i helkontinuerlig drift ved brannstasjonen. I tillegg skal Legevakten i Sandnes flytte inn i Sandnes brannstasjon i et nytt bygg til våren. En slik samlokalisering mellom lege, ambulanse- og brannpersonell  vil også gi store medisinskfaglige fordeler.

Publisert: 06-03-1999

COMMENTS