524 vil bli brannmann i Oslo

HomeDiverse

524 vil bli brannmann i Oslo

524 personer ønsker å bli brannkonstabel i Oslo. Dette er det høyeste antall søkere i moderne tid.

– Dette er moro og veldig spennende, samt at det gir oss en unik mulighet til å velge fremtidens brannkonstabler, sier brannmester på beredskapsavdelingen Lars Grimsgård. 
Brannkonstabelyrket blir stadig mer populært. Sist Brann- og redningsetaten i Oslo søkte etter brannkonstabler, mottok de 460 søknader, derav 18 kvinner. 
Brann- og redningsetaten kan registrere en økende interesse for å bli brannkonstabel blant kvinner og personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Denne gangen har 21 kvinner søkt på stilling som brannkonstabel.

COMMENTS