260 dyr reddet i fjøsbrann

HomeBrann

260 dyr reddet i fjøsbrann

Når det begynner å brenne i fjøs blir mange ganger resultatet at mange dyr omkommer. I Verdal ble alle de 260 dyrene reddet ut da et storfefjøs brant 9. mai. Suksessfaktorer var en konstruksjon som gjorde at man fikk tatt hull i veggene og rask innsats av naboer og brannvesen.

Innherred brann og redning fikk melding om brann i driftsbygning på kvelden 9. mai. Det var mannskap fra Verdal stasjon som rykket først ut med mannskapsbil, tankbil og røykdykkerbil, med støtte fra Levanger med mannskapsbil, tankbil og høyderedskap. Det ble også tilkalt tankbil fra nabobrannvesen i Inderøy, som hører til Brannvesenet Midt IKS.
Da første enheter ankom gården var brannen overtent i den delen hvor foranlegget var og det var spredning i takkonstruksjonen. Røyk kom ut av ventilasjonsåpningene og innvendig lå røyklaget under vindushøyde.
    •    Vårt første tiltak var selvfølgelig å berge dyr. Vi satte inn røykdykkere samtidig som naboer hadde kommet på plass. De lagde hull i veggen med traktorer og det hjalp veldig på røyksjiktet. Røykdykkerne jobbet seg da fra den enden hvor det brant og fikk ut dyra i samarbeid med naboer. I løpet av 22 minutter etter vår fremkomst hadde vi fått ut alle de 260 dyra, sier brannsjef Rigman Pents i Innherred brann og redning.

Suksesskriterier

    •    Byggets beskaffenhet med rammeverk av stål med platevegger som gjorde det mulig å ta hull i veggene, var avgjørende for det gode resultatet. I tillegg var løsdrift og flinke eiere og naboer sterkt medvirkende til at vi klarte å redde ut alle dyra, sier Pents
Noen få dyr ble avlivet etter brannen på grunn av røykskader eller beinbrudd.
Brannsjefen mener man bør tenke på noen enkle tiltak som kan bety mye i en brannsituasjon.
    •    Tiltak til senere bruk ellerlovverk, bør være avlastningsvegger gjerne med bolter/ øyekroker som gjør at veggene fort kan fjernes ved hjelp av traktor/biler eller annet utstyr. Slik kan en raskt få tilluft og skape rømningsvei for dyr og retrettveg for mannskap.

Sterk reduksjon

Trøndelagsfylkene lå tidligere på toppen av statistikken for landbruksbranner. Nå har godt forebyggende arbeid mot landbruket ført til vesentlig reduksjon.
    •    På slutten av 90-tallet hadde man 2 eller flere gårdsbranner årlig i Verdal. I løpet av de ti siste årene har det bare vært 3 gårdsbranner i kommunen. En rekke ulike tiltak har ført til det gode resultatet. Bedre lovverk, fokus på varslingsanlegg, samordnede tilsynsaksjoner har vært noen av virkemidlene. Nå kjører vi årlig fagmøter med flere parter hvor bøndene får fagprat, sier brannsjefen.

Innherred brann og redning

Dekker kommunene Verdal og Levanger samt brannsjef og lederfunksjon for Frosta kommune.
Brannvesenet består av 56 personer inkludert 1 dame og 4 befal, fordelt på 3 stasjoner, 1 i Levanger sentrum, 1 i Verdal og 1 på Ytterøya. Stasjonen i Levanger er dagkasernert med 4 vaktlag, mens Verdal  stasjon har deltidsmannskaper i 4 vaktlag. Stasjonen på Ytterøya, som hører til Levanger kommune, har ikke fast vaktordning.

 

Publisert: 12-09-2016

COMMENTS