12 omkommet ved branner i boliger for gjestearbeidere

HomeForebyggende

12 omkommet ved branner i boliger for gjestearbeidere

I løpet av siste 12 måneder er 12 utenlandske statsborgere omkommet ved fem branner i boliger for gjestearbeidere her i landet.

– Omfanget av energiforbruket og bruksmønsteret i Norge er helt annerledes enn mange gjestearbeidere er vant til fra sine hjemland. I Norge brukes elektrisitet både til oppvarming og matlaging, mens det i andre land hovedsakelig brukes til belysning. Det byr på utfordringer, hvis det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for det aktuelle bruksmønsteret, sier avdelingsdirektør Tor Suhrke i DSB. Ved et par av dødsbrannene vet vi med sikkerhet at det har vært manipulert med sikringene, fordi det elektriske anlegget ikke var dimensjonert for å betjene så mange beboere, sier han.
På denne bakgrunn har Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) i høst gjennomført en aksjon med kontroll av sikringsskapene i cirka 200 boliger for gjestearbeidere. Resultatet var noe bedre enn fryktet. Bare to sikringsskap, eller èn prosent, var manipulert. 

– Huseier har et betydelig ansvar for at det elektriske anlegget dimensjoneres i forhold til bruksmønsteret. Hvis dette gjøres, vil det ved normal bruk ikke oppstå problemer med sikringene, sier Suhrke.
DSB har arbeidet mye med gjestearbeidere og brannsikkerhet og har utarbeidet informasjonsbrosjyrer om generell brannsikkerhet for utenlandske statsborgere på i alt 10 språk. Flere vil trolig følge. 
Informasjonen sendes blant annet til polske statsborgere som søker godkjenning som elektrofagarbeidere i Norge og planlegges distribuert også gjennom andre kanaler. 
Brannsikkerheten for gjestearbeidere har vært viet spesiell oppmerksomhet ved konferanser og seminarer overfor kommunale brann- og feiervesen som har fulgt opp lokalt.
– Det er imidlertid krevende for lokale brann- og feiervesen og DLE at det ikke finnes oversikter over boliger for gjestearbeidere. Gjennom lokalkunnskap og tips fra publikum har lokale brann- og elektrisitetsmyndigheter likevel funnet frem til en rekke gjestearbeiderboliger. Kontroller viste at flere av dem var uten tilfredsstillende brannsikkerhet. I de alvorligste tilfellene, for eksempel i Oslo, er boligene stengt, sier Tor Suhrke.

COMMENTS