Vant i arbeidsretten

HomeDiverse

Vant i arbeidsretten

Arbeidsretten ga i en enstemmig dom Fagforbundet medhold i at ledere i brann- og redningstjenesten skal ligge minst 8.000 kroner over dem de er satt til å lede.

Saken gjaldt Hadsel kommune i Nordland hvor Fagforbundets medlem Bjørn Pettersen leder kommunens brann- og redningstjeneste som et er deltidsbrannvesen.
Dommen slår fast at sentral forbundsvis særavtale (SFS 2404 for Brann- og redningstjenesten) skal gjelde for leder av deltidsbrannvesen, også når vedkommende har en annen hovedstilling i kommunen uten lederoppgaver.
Arbeidsretten fant at Bjørn Pettersen må anses som leder som omfattes av særavtalen pkt. 4.1 i situasjoner hvor han utøver sin funksjon som brannmester. Det gjelder når han utøver konkret ledelse overfor annen person i brannvesenet, når han i egenskap av brannmester leder øvelser og unde utrykninger er han å anse som skadestedsleder. 
Dommen slår også fast Hadsel kommune har tariffmessig plikt til å foreta etterbetaling til Pettersen for sin ledelsesfunksjon som brannmester.

Prinsippsak
– Denne dommen slår fast at man ikke trenger å ha budsjett- og personalansvar for å bli omfattet av bestemmelsene om avlønning som leder, slik KS har hevdet, sier rådgiver Unni Rasmussen i Fagforbundets forhandlingsavdeling til Fagbladet.
Hun fremholder at hovedtariffavtalen i kommunesektoren generelt har en bestemmelse om at ledere skal lønnes høyere enn dem man leder, men uten at det er angitt beløp. 
I brannavtalen ble det avgjort i nemnd allerede 2004/2005 at ledere i brann- og redningstjenesten skal lønnes minst 8.000 kroner over dem de er satt til å lede.
– Selv om dommen fra Hadsel kommune omhandler leder i et deltidsbrannvesen, er prinsippet overførbart også til saker vi har om heltidsbrannvesen, sier Rasmussen

COMMENTS