Utvikling av brann- og redningstekniske prosedyrer”

HomeDiverse

Utvikling av brann- og redningstekniske prosedyrer”

Vi leser i en annonse for utstyrsleverandør Simarud Electronics i ”Brannmannen” at ”vinsj og wire er ikke hurtigfrigjøring”. Da er vi plutselig i den situasjonen at utstyrsleverandører begynner å blande seg inn i prosedyreutviklingen til redningsetatene.

I det medisinske fagmiljøet og hos politiet hadde dette vært helt utenkelig. I det medisinske fagmiljøet er det slik at prosedyrer fastesettes etter nøye gjennomgang av metoder og testing. Vesentlig for endelig fastsetting av disse prosedyrene er studier og resultatorientering. Prosedyrer og retningslinjer utvikles og fastsettes av fagmiljøet selv. Det finnes også internasjonale komiteer som kun arbeider med kontinuerlig forbedring og oppdatering av prosedyrer og retningslinjer inne medisin og akuttmedisin.

For politiet er det samme metodikk som gjelder, fagmiljøet utvikler selv og tester metoder og retningslinjer i polititaktisk arbeid. Dette arbeidet er knyttet opp til flere nivåer i etaten samt Justisdepartementet, Politidirektoratet, Politihøyskolen, og videre-og etterutdanning på lokalt plan. Det er helt uaktuelt at utstyrsleverandører går offentlig ut og mener noe om disse etatenes arbeidsmetoder.
Men det er heldigvis slik at ved utvikling av utstyr vil produsenter og leverandører komme med forslag til endringer knyttet til produktutvikling og nytenkning. Dette er konstruktive innspill som er en del av samhandlingen mellom utstyrsleverandører og fagmiljøet.

Gått for langt

Vi opplever nå at Simarud ved flere anledninger mener noe om metoder og prosedyrer som er utviklet av brann- og redningsetatene, og vi føler at innblandingen har gått alt for langt.
Når det gjelder hurtigfrigjøring er dette en metode som er utviklet av de tre utrykningsetatene sammen og det er et resultat av samhandling i redningskjeden. Denne metoden har da som alle andre prosedyrer/metoder fulgt tjenestevei ved å være forankret i medisinsk fagmiljø, prøvet og testet gjennom brann- og redningsmiljøet og kvalitetssikret gjennom politiet. Denne metoden/ prosedyren er også testet i et dokumentert tidsstudie.

Dette er riktig vei for å kunne utvikle og fastsette prosedyrer, altså forankre dette i fagmiljøene. Vi håper med dette at ansvarlige innen brann- og redning tar et oppgjør med en begynnende ukultur hvor andre ikke-fagmiljøer utvikler, underviser og demonstrerer brann- og redningstekniske metoder/prosedyrer.

Vi mener også at brann- og redningsmiljøet må ta den utfordringen det er å samordne bedre brann- og redningstekniske metoder, prosedyrer og oppgaver. Norges Brannskole gjør mye av dette i dag og det er da særlig knyttet mot branntekniske oppgaver. Som innen helse og politi bør også brann- og redning ha komiteer/råd som utvikler eller tar i mot innspill, og setter dette ut i praksis i riktig sammenheng. Det finnes mange dyktige kreative medarbeidere ut i miljøet som sikkert sitter på ideer vi gjerne skulle få satt i system.

 

Publisert: 03-07-2003

COMMENTS