Ubrukt i seks år

HomeUncategorized

Ubrukt i seks år

Norges spesialgruppe for redningsarbeid ved jordskjelv (NORSAR) har ikke vært på utenlandsoppdrag siden 2003.

Norsar består av enheter fra Oslo brann- og redningsetat, Norske Redningshunder og Norsk Luftambulanse, som med økonomisk støtte fra UD driver årlige øvelser og har stående beredskap. Det siste oppdraget utenfor Norge var under jordskjelvet i Bam i Iran i romjula 2003. Nå vil Fagforbundet og deres Brannmannsforum ta affære. Brannmennene har hatt møte, og de melder om stor frustrasjon fordi norske myndigheter ikke vil bruke dem.
– Vi har trening, utstyr og topp motivasjon, men vi får ikke stille opp. UD sier at reiseveien til Haiti var for lang til at vi kunne få gjort nytte for oss. Men flere andre europeiske land kom seg av gårde tidsnok til å bidra, sier Brannmannsforums talsmann Dag Skaseth til Klassekampen.

Spesialister
– Vi får telefoner fra folk hver dag som fortviler over at kompetansen deres ikke blir tatt i bruk. Norsar er spesialister på frigjøring fra ruiner, og våre folk behersker mange praktiske fag. Det verste er å se på slike katastrofer uten å få mulighet til å hjelpe, sier hans kollega Jørn Davidsen, sønn av forbundsleder Jan Davidsen.
De får full støtte fra Fagforbundets nestleder Geir Mosti, som etterlyser en sterkere nasjonal satsing på redningsberedskap.
– Vi har tatt opp dette med skiftende regjeringer i mange år, men det er liten interesse for å utvide virksomheten ut over det Sivilforsvaret driver med. Norge har nå bidratt til å bygge leir for hjelpearbeiderne i Haiti, og det er vel og bra. Men vi mener at Norge bør kunne bidra mer til selve redningsarbeidet. Det har vi penger og folk til, sier Mosti til Klassekampen. Han sier at det også under tsunamien i 2004 ble avvist å sende en styrke med norske brannfolk.

Ekstrem vilje
Brannsjef Jon Myroldhaug i Oslo brann- og redningsetat sier at det i etaten er en ekstrem vilje til å stille opp.
– Haiti-jordskjelvet ga også ekstreme utfordringer, og redningsarbeid må organiseres fornuftig. Tidsproblemet er reelt når det gjelder transport fra Norge, men vi har sett at folk ble reddet ut av ruiner etter mange dager. Vi er kjappe og effektive, og ville lært mye av å få prøve oss i Haiti. For oss er det også viktig å holde kompetansen oppe, sier han.
I Norge var Norsar sist i virksomhet under ulykken da en boligblokk i Ålesund raste sammen i mars 2008. Norske Norsar er FN-klassifisert som et team for redningsarbeid i byer, med middels kapasitet. I Sverige er tilsvarende virksomhet større og tyngre, og Norsar har regelmessig øvelser sammen med svenske kolleger.

Norsars leder Ove Syslak sa til Romerikes Blad at det var stor skuffelse over at DU nektet det reiseklare teamet å dra. Informasjonsrådgiver Ragnhild H. Simenstad i UD sa at den norske pengebruken måtte prioriteres knallhardt, og sannsynligheten var stor for at norske redningshunder ville komme fram for seint. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Sivilforsvaret har satt opp en leir for innkvartering og forpleining for opp til 100 hjelpearbeidere i utkanten av Haitis hovedstad

Tekst: Alf Skjelseth, Klassekampen.FAKTA

Norsar:

 • Norsar (Norwegian Search and Rescue Team) består av
  enheter fra Oslo Brann- og
  Redningsetat, Norske Redningshunder
  og Norsk Luftambulanse.
 • Norsar har utstyr og ekspertise
  for å redde folk ut av
  sammenraste hus, men har
  ikke vært på utenlandsoppdrag
  siden jordskjelvet i Bam i Iran
  romjula 2003.
 • Norsar var klare til å dra til
  Haiti, men UD sa nei.

COMMENTS