Tankbilvelt i Fetsund

HomeCBRNE

Tankbilvelt i Fetsund

Mandag 21. juni kl. 10.46 kom det inn melding til 110-sentralen på Lørenskog om trailervelt på riksvei 22, ca. 1,5 mil fra Fetsund i retning mot Mysen. Ett minutt senere blir Fet brann- og redningsvesen varslet.

Fet brann- og redningsvesen rykket umiddelbart ut med kombinert brann- og redningsbil med fire mannskaper. På grunn av meldingens art, ble de andre mannskapene som møtte på brannstasjonen holdt tilbake. Etter ca. 3-4 minutter ble meldingen korrigert av 110-sentralen til at dette var en tankbil som hadde veltet. Etter ytterligere en stund ble det meldt om at en person satt fastklemt i bilen og at det rant ut store mengder bensin. Fet brann- og redningsvesen rykket ut med ytterligere to biler, tankbil og mannskapsbil. Første mannskapsbil var framme på ulykkesstedet kl. 10.55.

Ved ankomst til ulykkesstedet, stoppet mannskapsbilen ca. 100-150 meter unna tankbilen. Mannskapene la ut slanger og brannmenn med røykdykkerbekledning gikk inn i området med gassmåler. Det ble ikke målt noen bensingass. Samtidig ble tankbilen skumlagt og det ble tatt kontakt med sjåføren som satt fastklemt. Bilen var en semitrailer fra Esso lastet med 38.000 liter bensin og diesel. Bak tankbilen rant et fem meter bredt belte med bensin over veien og ned i et lite dalføre ned mot Øyeren.

Kl. 11.00 ble 110-sentralen kontaktet med forespørsel om bistand fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen og Oslo brann- og redningsetat, mest med tanke på skumressurser. Tankbilen lå på venstre side hvor hovedbryter for strømmen sitter, men den kunne man ikke komme til. Strømmen ble frakoblet bak førerhus av en som kjente bilens oppbygning. Enheter fra politi og ambulanse ble holdt tilbake til strømmen var frakoblet.

Oslo brann- og redningsetat rykket ut med redningsbil, tankbil og kommandobil. Oslos bergningsbil som vanligvis rykker ut på alle trafikkulykker, var denne dagen ute av drift. Bilene fra Nedre Romerike og Oslo ankom raskt stedet.
Sjåføren ble frigjort fra bilen kl. 11.47 ved at man klippet over rattstammen.

Fagleder brann fra Fet og redningsleder fra Oslo foretok en rekognosering rundt bilen for å få en komplett situasjonsrapport. Det var lekkasje fra domlokkene på to tanker, i tillegg til at et domlokk var slått av. Totalt rant det ut 5000-6000 liter bensin, mesteparten fra tanken med det avslåtte domlokket. Før tetting ble igangsatt, ble området og bilen skumlagt ytterligere for å gi størst mulig sikkerhet for røykdykkere som skulle utføre tetteoppgaven.

To røykdykkere fra Fet brann- og redningsvesen utførte selve tetteoppgaven. Det ene domlokket klarte de å få skrudd fast ved hjelp av en 13 mm fastnøkkel. Det andre domlokket måtte festes ved hjelp av trekiler, skolinger og litt praktisk brannmannsinsikt. Tanken var dermed tettet. Tankrommet hvor domlokket var slått, var halvfullt fordi resten hadde rent ut. Avrenningen hadde stoppet da nivået på bensinen var under hullet.

De miljømessige sidene ved ulykken ble vurdert, men det var kun meget små spor av bensin igjen etter at rednings- og tettefasen var avsluttet, noe som tok endel tid. Det ble heller ikke i ettertid funnet spor av bensin i Øyeren.
Mannskaper fra Fet bisto senere personell fra Esso Norge med boring i tanker og overpumping av drivstoff.
For Fet brannvesen var oppdraget avsluttet kl. 23.18. Etter mer enn 10 timers arbeid var mannskapene slitne, men absolutt en viktig erfaring rikere.

Samarbeidet mellom de tre brannvesen og andre instanser på skadestedet fungerte veldig bra og mannskapene fra Fet gjorde en meget god jobb.

 

Publisert: 07-07-1999

COMMENTS