Tåler vi ikke at konkurrentene våre finner nye markeder?

HomeDiverse

Tåler vi ikke at konkurrentene våre finner nye markeder?

Har vi for stort fokus på egen fortreffelighet og faglig dyktighet?

Nei vi har vel ikke det, men med Bergens utspill i «Brannmannen» nr. 1-2000 kan man fort få et inntrykk av at man rett og slett er litt misunnelige. I sin tid kom det også store reaksjoner fra fagmiljøet rundt innføringen av sertifiseringsordningen vedr. varme arbeider, jeg trodde faktisk at dette var en ball som var lagt død. Det er tydelig at den ikke er det, så noen betraktninger fra Oslo kan kanskje være av interesse i fagmiljøer.

Hvem er brannkorpsenes konkurrenter? Det er et utall av aktører. Vi har de helt selvlærte, vi har selvstendige konsulenter, en mengde med konsulentfirmaer og ikke minst Norsk brannvernforening (NBF). I denne samlingen vil man kunne sette karakterer fra 0 til 6, og jeg tror faktisk at noen også ville fått en minus karakter.
En viktig del som kanskje utkonkurrerer kvalitet er pris. Dette vil kanskje være den største utfordringen vi som opplæringsinstitusjoner står ovenfor. Faglig dyktighet har vi ikke noe problemer med.
Det vi må klare, er å opptre profesjonelt i markedet, det vil si å kunne ta tapene like lett som alle seierene. jeg mener ikke med dette, at man saklig sett, ikke skal kommentere utviklingen i markedet. Det som kanskje skremmer mest med dette er konkurransevridning. Hvor er Norges forsikringsforbund når de inngår et slikt samarbeid med NBF? Et samarbeid som i utgangspunktet ekskluderer hele det profesjonelle brann-Norge, og monopoliserer et helt opplæringskonsept.

Kvalitet

Oslo brann- og redningsetats markedsavdeling har i ti år drevet med ekstern kursvirksomhet i markedet, samt regionale kurs for Norges Brannskole. På denne tiden har vi ikke fått mange reelle klager inn på «bordet». Det som kommer er positive tilbakemeldinger, om instruktører som klarer å gjøre et så alvorlig tema som brann til en engasjerende og morsomt kurs. Som klarer å snu mange års kjedelig instruksjon til noe man igjen tar med seg og husker i dagliglivet.
Et kurskonsept som er godt gjennomtenkt og gjennomført vil man få et kvalitetsstempel på. Selve tre timers kurset i varme arbeider, er vel ikke det store kluet i denne sammenheng, men selve kopien av den svenske modellen. Gir en slik kopi et kvalitetsstempel?

Norsk brannvernforening

Det er lov å mene hva man vil om Norsk brannvernforening, men at de har opparbeidet et konsept som de tjener penger på er helt klart. Vi må ikke glemme at NBF er en konkurrent i markedet som alle oss andre. Det at de profesjonelle brannmennene i fagmiljøer reagerer på NBF fremgangsmåte er et godt tegn. Det at NBF spiller på mange arenaer samtidig, kan kanskje være en liten fare.

Godkjente instruktører

Selve kurskonseptet som skal forandres, slik som det er beskrevet i Brannmannen 1-2000, er jeg enig i at er en fallitt for selve kurskonseptet. At NBF først utdanner instruktører til kr. 5000 + reise og opphold, slik at de blir godkjente instruktører til et kurs de selv har bygd opp, for så å gjøre dem mer eller mindre arbeidsløse, det taler sitt eget språk.
Reflektér litt over at brannkorpsene må sende profesjonelle brannmenn for å gå et instruktørkurs i NBFs regi slik at de blir godkjent som instruktør! Sett i det lyset må jeg få takke for tilliten som NBF gir brannkorpsene og brannfolkene i Norges langstrakte land.

Konklusjon

I markedet er det den sterkestes rett, slik har det og er det og vil alltid være. Det vi må, er selvfølgelig å velge våre samarbeidspartnere med omhu. jeg har ingen tro på at man skal trekke seg ut som sådan av NBFs opplegg. Men det vi må være klar over er at vi også gir kursopplegget en annen dimensjon så lenge vi stilltiende godtar NBFs fremgangsmåte mot markedet og ikke minst opp mot forsikringen.

I markedet er det den sterkestes rett og vi må ]ære oss å leve med konkurranse, mener avdelingssjef i markedsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat,

Ragnar Kvenodd.

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS