Suksess i Finland med 112

Home110/Nødnett

Suksess i Finland med 112

I 1993 ble Finland det første landet i Europa som besluttet å innføre 112 som felles nødnummer. Beslutningen førte til at finnene satte i gang prøveprosjekt med felles nødsentral i fire områder.

Prosjektet varte i fire år og resulterte i en beslutning om å gjøre ordningen landsdekkende. Det er imidlertid vært å merke seg at alarmering av akuttmedisinske tjenester i Finland tidligere har gått til brannvesenets alarmsentral fordi denne tjenesten er underlagt brannvesenet i Finland.
Formålet med nødsentralreformen i Finland var å innføre det felles europeiske nødnummer 112 som det eneste tilgjengelige nødnummeret i landet og å etablere felles nødnummer for å effektivisere samarbeidet mellom myndighetene og samordning av nødsentralvirksomheten i den hensikt å forbedre befolkningens sikkerhet.

Prøveprosjektet ble gjennomført i fire regioner med ulikheter i befolkningsgrunnlag, geografisk dekningsområde, fysisk sikring og lederens fagbakgrunn. Konklusjonen fra prøveprosjektet viste mange fordeler:
– økt kvalitet på tjenestene
– en halvering av responstiden
– ny standardisert tele- og datakommunikasjonsteknologi
– nye arbeidstidsordninger tilpasset både volum og arbeidstagerne
– bedre arbeidsmiljø og utviklingsmuligheter

Nødsentralen for Mellersta Finland i Jyvaskyla ble etter forsøksperioden valgt som modell for utbygging av landets nye fellessentraler. Sentralen der er plassert 60 meter inn i fjellet med et areal på 4400 kvm. Området hadde tidligere vært dekket av 11 sentraler med en total bemanning på 77 personer, mens den felles nødsentralen kunne utføre samme funksjoner med 33 ansatte. I de seks årene sentralen i Jyvaskyla har vært i drift, har det ikke vært en eneste klage fra publikum.

Et felles digitalt radiosamband basert på TETRA-standarden ble innført høsten 2001 og brukes i forbindelse med utalarmering og oppfølging av innsatspersonellet.
Erfaringene fra forsøksnødsentralene viste at innbyggertallet innen en nødsentrals dekningsområde bør være over 200.000. Den største kost-/nytteeffekten oppnås ved et dekningsområde på ca. 450.000 innbyggere.

Operatørene i de nye fellessentralene er rekruttert fra de tidligere nødsentralene til brannvesen og politi og disse vil få en omfattende videreopplæring. Dette innebærer blant annet at brannvesenets personell skal kurses på politiskolen og at politiets personell skal læres opp på Redningsinstituttet for å få kunnskaper om det andre fagfeltet de skal håndtere i sentralen.
I fremtiden skal Finlands 5,1 millioner innbyggere dekkes av 13 112-sentraler. Nødsentralene er underlagt en egen enhet under Innenriksdepartementet.
 

Publisert: 04-09-2002

COMMENTS