Structural Collapse Technician 2 og Technical search

HomeRedning

Structural Collapse Technician 2 og Technical search

Søndag 28. desember 2010 startet en spennende reise for Roger Hauge og undertegnede til USA og Texas, nærmere bestemt stedet College Station og utdanningsinstitusjonen Teex (Texas Engineering Extension Service). Dette er en av verdens største brann- og redningsskoler. Kursene vi skulle gjennomføre var Structural Collapse Technician 2 og Technical search. Altså sikring og inntrengning i kollapset bygning og teknisk søk.

Kurs i Texas:

En av verdens beste skoler
Etter en lang reisedag fra Oslo til College Station, våknet vi mandag opp, spente på hva som ventet oss. Vi skulle bruke dagen på å få oversikt over byen College Station og ikke minst finne skolen, TEEX. Området College Station og Bryan har 190.000 innbyggere. Med andre ord ingen stor plass til USA å være. College Station er kjent for sitt universitet, der de blant annet utdanner arkitekter og ingeniører. Men de er også kjent for brann- og redningsskolen TEEX, som ansees å være en av verdens beste. Skolen er medlem av The Texas A&M University System, som har studenter fra hele verden. 
Koordinatoren Bryan Smith plukket oss opp og tok oss med til skolens område. Han viste oss blant annet rundt på området Disaster city, der de praktiske øvelsene skulle foregå. Smith var en hyggelig kar som skulle vise seg å bli en viktig faktor i oppholdet vi hadde foran oss.

Stor erfaring
Morgenen etter møtte vi opp sammen med 55 andre elever. Det var hovedsakelig brannmenn fra den sørlige delen av USA, men det var også en hyggelig kar fra Sør-Korea der, som het Kang. Han var en del av det nasjonale redningsteamet i Sør-Korea, og jobbet til daglig på redningshelikopter. Han hadde spart på egenhånd i flere år for å få råd til å gjennomføre kurs ved TEEX i fem måneder. 
Instruktørene våre hadde lang erfaring innen fagområdet urban søk og redning. De var også en del av Texas task force 1, en nasjonal redningsenhet innen urban søk og redning som også jobbet internasjonalt. Instruktørene hadde blant annet vært med på 9/11 og andre store katastrofer der det var behov for søk og redning i bygningsruiner.

De to første dagene var det teoretisk undervisning med fokus på overordnet forståelse for bygninger, ulike kollapser og utfordringer ved slike ulykker. Det ble nøye instruert i hva som finnes av bygningskonstruksjoner, bygningsmaterialer og hva som var de største utfordringene tilknyttet kollapser i de ulike konstruksjonene. Selve utdanningsopplegget var laget av FEMA, den nasjonale enheten for sikkerhet og beredskap. Denne kan sammenlignes med DSB i Norge. Alt undervisningsmaterialet vi fikk var laget av dem, og det var en tydelig sammenheng og en rød tråd i alt vi fikk utlevert. Instruktørene gjennomgikk alt, og det var aldri spørsmål om stoffet var bra eller dårlig, relevant eller irrelevant. Instruktørene hadde instrukser på hva som skulle gjennomgås, og de måtte daglig gi rapporter til ledelsen om sitt arbeid. Det var aldri snakk om at elevene skulle evaluere instruktørene eller skolen. Opplegget var spikra.

Fire hovedemner
I løpet av kurset skulle vi gjennom fire emner:
– sikring av kollapsede bygninger
– flytting og løfting av tunge gjenstander
– bryte gjennom harde materialer
– praktisk eksamen

All undervisningen foregikk ute og det aller meste var praktisk. Dersom det var teoretiske momenter, ble dette vist på tavler utendørs. Det var laget små ”klasserom” ute hvor elevene kunne sitte under tak og instruktørene hadde en whiteboard der de kunne forklare sitt teoretiske budskap. Men stort sett var det snakk om ”hands-on” undervisning, der læringen foregikk gjennom praktiske arbeidsoppgaver, som vi utførte lagvis.

MODUL 1: Sikring av kollapsede bygninger:
Vi lærte først ulike varianter for å støtte utvendig vegg i kollapset bygning, og vi ble satt til å konstruere ulike ”skolinger”. Dette måtte gjøres før vi overhodet kunne bevege oss innenfor veggene. Deretter lærte vi om innvendig sikring, der vi støttet opp taket og dør/vindusåpninger. Vi brukte både treverk og Paratech.

MODUL 2: Flytting og løfting av tunge gjenstander:
I denne modulen lærte vi først manuelle teknikker med spett for å løfte bort for eksempel ei stor murblokk. Deretter var det bruk av løfteputer som ble vist. Til slutt fikk vi opplæring på styring av kran og teknikker for å løfte bort de tyngste bygningsdelene på en sikker og effektiv måte.

MODUL 3: Bryte gjennom harde materialer
Når bygget var sikret og de tunge gjenstandene flyttet bort, lærte vi å bryte gjennom betong og stål. Vi fikk grundig opplæring og trening på forskjellig type tyngre verktøy og skjærbrennere.

MODUL 4: Praktisk eksamen
Siste dagen ble vi lagvis satt til å utføre et oppdrag. Samtlige 57 elever ble organisert i forskjellige lag, og vi skulle utføre alle de tre første modulene i et virkelighetsnært oppdrag. Det vil si at vi skulle sikre bygget utvendig, sikre inngangene, løfte bort tunge gjenstander, bryte oss gjennom vegg og ikke minst sikre bygget innvendig. Målet var å få ut en skadd person. Katastrofeområdet var organisert med et depot der vi kunne kvittere ut diverse utstyr som vi trengte. Vi brukte hele dagen på oppdraget. Underveis ble hver elev trukket ut til å utføre en praktisk eksamen på et emne innenfor det vi hadde lært dagene før. Mitt oppdrag var styring av kran, mens Roger skulle lage en innvendig sikring. Eksamensresultat: Bestått! 

Avsluttende teoretisk prøve:
Avslutningsvis ble alle samlet i klasserommet, og der det ble gjennomført en teoretisk eksamen. Det var ca 80 spørsmål med svaralternativer vi skulle krysse av for. Eksamen gikk bra for både Roger og meg, og vi hadde nå bestått kurset Structural collapse technician 2. Alle fikk utlevert kursbevis med opprop foran de andre. Amerikanerne er flinke å gjøre stas på eksamineringer. Det merket vi.

Teknisk søk
De andre dro hjem, og det var bare oss fra Norge og Kang fra Sør-Korea igjen. Kurset vi nå skulle gjennom var teknisk søk med søksspesialisten Mike som instruktør. Hans kompetanse var søksteknikk i bygning. I tillegg var han K9-kvalifisert, altså for søk med hundeekvipasje. Søkskurset inneholdt; teknisk og taktisk søk, lytteutstyr, kameraer og andre relevante temaer. I tillegg utførte vi praktiske oppgaver underveis. I det hele tatt to svært nyttige dager.

Svært vellykket
100 timer undervisning på ti dager var gjennomført og hjemturen var kommet. Dagene hadde gått i ett, og vi var både godt fornøyde og slitne. Ti så intense dager med teori, tøffe praktiske øvelser, diverse amerikanske dialekter, mange nye bekjentskaper og omlegging av døgnrytmen hadde tatt på. Men vi hadde lært masse, og det var det viktigste. Kursene holdt høy kvalitet både på innhold, fasiliteter og selve undervisningen. Selve skolen fremsto som bra, og vi hadde fått et innblikk i amerikanernes hverdag gjennom de hyggelige bekjentskapene vi fikk. I det hele tatt var dette et svært vellykket opphold, og vi er i etterkant godt fornøyd med at vi oppsøkte de som er aller best på fagfeltet. Alternativet var å søke kunnskapen i Europa, men all kunnskapen vi finner her kommer fra USA. Og når man først skal lære, hvorfor ikke lære av de beste? Vi håper å kunne overføre det vi lærte til norske brannfolk gjennom kurs på Norges brannskole i Tjeldsund.
 

Mads Tollefsen, rådgiver, Norges Brannskole

Publisert: 09-01-2011

COMMENTS