HomeDiverse

Stavangers sjøbrannsprøyter

Stavanger brannvesen var tidlig ute med å anskaffe seg sjøbrannsprøyte, da det så tidlig som i desember 1870 ble bestemt av Stavanger formannskap at en skulle anskaffe sjøbrannsprøyte til byen. Ti år senere kom båten til Stavanger i september 1880 og ble døpt "Nøk".

Båten var en dampsprøyte som var utstyrt meden stempelpumpe som leverte 4000 liter i minuttet. «Nøk» ble bygget i Sverige av firmaet lusne Mekaniske like utfor Stockholm. Dampmaskinen som var både framdrift og pumpemotor, var ikke utstyrt med kondensator, slik at både vann og damp gikk rett opp i skorsteinen. Følgelig ble det et ganske stort vannforbruk, og derfor var båten utstyrt med store ferskvannstanker. Det fortelles at et av problemene med båten var hvordan man skulle få den hjem til Stavanger. Den var ikke særlig stor, bare 50 fot lang og 1 6 fot bred. På grunn av alt ferskvannet hadde den lite fribord. likevel ble det besluttet å seile båten hjem. Til å begynne med på kanalene fra Stockholm til Göteborg, og deretter etappevis langs kysten til Stavanger.

Litt av et syn i byen

«Nøk» fikk etter hvert en viss posisjon i folks bevissthet i Stavanger. Det var litt av et syn når det ble fyrt opp under kjelen hver gang den skulle i aksjon. Båten lå normalt med en elektrisk kolbe tilkoblet som holdt en viss temperatur på vannet. Dermed tok det kortere tid å få båten i gang, men en måtte likevel regne med ca. 40 minutter før steamen var på topp. Det sier seg selv at dette ikke var noen god ordning. Båten var likevel i drift helt fram til 1940. Siste gang vi kan se at den har vært i aksjon var 13. april I 940 da den ble sendt ut for å lense et tysk marinefartøy. «Nøk» ble solgt til en mann på Buøy i Stavanger. «Nøk» fikk ny maskin og ble senere brukt til vann- båt. Den fikk nå navnet «Sprøit». Båten har vært i drift helt opp til 1980-årene.

Ny sjøbrannbåt «NØKK»

Allerede så tidlig som i 1934 reiste brannsjefen saken om bygging av ny brannbåt. Saken gikk fram og tilbake helt til 31. mai 1938 da Stavanger formannskap avga innstilling til bystyret om å bevilge penger til ny brannsprøyte. Båten ville koste 435.000,-. Av dette bevilget Brannkassen 30.000,-, Assurancekomiteen 25.000,- og til slutt bystyret 380.000,-.Formannskapets
innstilling ble enstemmig vedtatt i bystyret. Dermed gikk ordren til Rosenberg Mekaniske verksted i Stavanger (nå Kværner Rosenberg) og fikk byggenummer 148. Sjøsettingen ble foretatt 26. juli I 939. Båten fikk navnet «Nøkk», og skipets gudmor var daværende fru statsingeniør Juell. «Nøkk» ble levert fra Rosenberg Mek. Verksted 11 . september 1939, og ble satt inn i full tjeneste 20. desember samme år. Fra denne dag av er det skrevet journal hver eneste dag helt fram til dags dato både for dekk og maskin. Alle disse journaler er samlet på «Nøkk».

«Nøkk» fikk ilddåpen i krigen

Som alle vet startet andre verdenskrig 9. april 1940. De fem krigsårene var en meget aktiv periode for «Nøkk». Ut fra journalen kan man lese at det omtrent ikke fantes en dag uten oppdrag Det kunne være assistanse ved brann, lensing eller tauing. Det kommunale vannettet var heller dårlig på den tid, så det kom godt med at «Nokk» ble bygget med så stor vannkapasitet som 14.000 liter i minuttet. Etter krigen har «Nøkk» vært med på å slokke en rekke store branner i byen. «Nøkk» har vært til stor hjelp, så man må kunne si at den har vært god å ha mer enn en gang. Fra 1983 ble båten innlemmet i oljevernberedskapen på havnen. Den har installert en del utstyr om bord, for eksempel oljelenser. » Nøkk» har også ansvaret for det interkommunale lageret med oljevernutstyret. De har også tre lettbåten som også brukes i redningsdykkertjenesten. «Nøkk» har aldri hatt noen permanent stasjon i byen, men har nå liggeplass på Jorenholmen Den må vike plass for ny hurtigbåtterminal, slik at den vil bli flyttet over på motsatt side av Jorenholmen.

Opp gjennom årene bodde mannskapet om bord med bad og klosett og et lite verksted på land. De siste årene har mannskapet hatt ei lite hytte på land som inneholder oppholdsrom, bad, to soverom og kokeplass. «Nøkk» må ha et mannskap på tre mann, en fører, en maskinist og en dekksmann.
I april i år ble det avsagt dom i rettssaken etter at fire av de faste mannskapene på «Nøkk» nektet å etterkomme brannsjefens krav om at de skulle stasjoneres på hovedstasjonen. Stavanger kommune vant saken som de at «Nøkk»s mannskaper i framtiden skal tilbringe dagvakter på båten og ha ansvaret for inspeksjoner på kveld/natt i tillegg til at de vil inngå i den ordinære brannstyrken på hovedstasjonen. Stavanger kommune har avsatt midler til innkjøp av ny brannbåt i år 2001. Denne skal være mindre og ikke ha de samme krav til sertifisering som «Nøkk».

Tekniske data for «Nøkk»:

Ytre mål: Lengde 29 meter, bredde
5,6 meter, dyptgående 3 meter Vekt: 105,75 bruttoregistertonn.
Propellmotorer: 2 stk. Gleniffer 8 syl, 160 HK
Pumpemotorer: 2 stk. Gleniffer 12 syl., 240 HK.
Hjelpemotorer: 2 stk. Lister 2 syl., 18 HK.
Pumper: 2 stk. sentrifugalpumper med en ytelse på 7000 liter i minuttet hver. Samlet 14.000 liter i minuttet.
Bestykning: 3 kanoner med variabelt munnstykke (50 mm).
6 rekkekanoner med føding fra stender.
3 stendere med til sammen 18 uttak for 2 112 toms slanger.
Det kan legges ut 18 utlegg samtidig som 3 kanoner er i bruk.
Kilder: Utdrag fra boken Stavanger Brannkorpsforening 75-års jubileumsskrift 1984 av Ove Ostberg og Inge Fossan.

 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS