Selvslokkende sigaretter kan gi færre branndøde

HomeForebyggende

Selvslokkende sigaretter kan gi færre branndøde

Fra 17. november i år ble krav selvslokkende sigaretter om innført. Norsk brannvernforening er positiv og mener tiltaket kan bidra til å få ned tallet på omkomne i brann her i landet.

– Dødsbrannstatistikken viser at sigarettrøyking går igjen som en dominerende brannårsak. Innføring av selvslokkende sigaretter vil derfor være ett viktig tiltak for å få ned antall omkomne i brann, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Bakgrunnen for det norske kravet om selvslokkende sigaretter er en standard fastsatt av den felles europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN i 2010. Standarden er “adoptert” av Norsk Standard og innebærer i praksis et forbud mot produksjon, import og salg av sigaretter som ikke er selvslokkende.

Blant land i Norden har Finland vært tidlig ute med å innføre krav om selvslokkende sigaretter. Finnene innførte den europeiske standarden 1. april i fjor. Her registrerte man en reduksjon på 30 prosent av branner med røyking som årsak i perioden april til juni sammenlignet med året før.
Ifølge brannstatistikk fra Redningsbransjens sentralorganisasjon i Finland, SPEK, tyder alt på at selvslokkende sigaretter har hatt en positiv effekt også inneværende år. Antall omkomne i branner i Finland er redusert med over 20 prosent de første tre kvartalene i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
– Dette er tall som gir et godt grunnlag for optimisme også hva gjelder selvslokkende sigaretters effekt på den norske dødsbrannstatistikken, poengterer Kalheim i en pressemelding fra Brannvernforeningen.


Fakta om branner og sigarettrøyking
Brannvesenet rykker årlig ut til om lag 1400 boligbranner i Norge.
Sigarettrøyking er den viktigste enkeltårsaken til dødsbranner.
17 prosent av alle dødsbranner i perioden 1997-2008 skyldtes røyking.
(Kilde: DSB)

COMMENTS