Røykdykkersimulator

HomeDiverse

Røykdykkersimulator

Redningsverkets skole i Skövde har i samarbeid med Høgskolen i Skövde utviklet en røydykkersimulator (SIDH). For å beskrive denne på en enkel måte, er det et dataspill som kjøres gjennom fem PC’er, fire projektorer og fire lerreter.

Som røykdykker står du i midten av disse fire veggene (ca 1,5 m2), med full bekledning, spesialstøvler med sensorer som registrerer ”stegene” dine og et strålerør som registrerer hvilken høyde du jobber i. Dataprogrammet er bygget på lesten til dataspillet Half-Life 2, og du er altså aktøren i spillet. Det er montert høytalere rundt, slik at man får et så realistisk miljø som mulig. 

Jeg var småskeptisk til simulatoren i utgangspunktet, og tenkte at dette var mest for moro skyld. Da jeg kom i gang med selve spillet, skjønte jeg raskt at dette kunne minne om røykdykking i virkeligheten. Søketeknikk og orientering er to sentrale begreper. De tekniske funksjonene om hvordan man gikk fremover, snudde seg og fant den riktige arbeidshøyden måtte testes ut før man gikk inn. Man gikk fremover ved å trampe, og ved å snu seg fysisk, snudde man seg også i spillet. Det var også en fordel å holde seg lavt, som i virkeligheten, for å unngå røykgassene og dermed ha bedre sikt. Ved å gjøre et systematisk søk, holde til høyre og søke rom for rom, vil man kunne søke gjennom et bygg på en effektiv måte, som i virkeligheten. Gjorde man ikke det, var det lett å miste orienteringen. Hovedmålet med spillet var å hente ut savnede fra bygget, og få dem ut i sikkerhet. Når man hadde plukket en person opp, måtte man ”steppe” dobbelt så fort med reddet person, som uten.

Supplement til røykdykkerutdanning
Simulatoren er i kontinuerlig utvikling, og man kunne også registrere noen svakheter i den, som for eksempel at det ikke gikk an å slokke, ventilere, søke i flere etasjer, varmepåvirkning uteblir med flere. Men med tanke på at dette er et pågående prosjekt, som etter mitt skjønn fortsatt er i en startfase, er dette i følge Per Backlund ved Høgskolen i Skövde, momenter som er fullt mulig å implementere etter hvert.

Prosjektet, som faller inn i kategorien ”learning by gaming”, og ”serious games”, er allerede et supplement i røykdykkerutdanningen til Redningsskolen i Skövde. At en slik simulator kan ha positiv stimulerende effekt på selve røykdykkertreningen, var bevist ved at uerfarne personer som spilte simulatoren før røykdykkerøvelser i virkeligheten, gjorde det bedre enn de som ikke hadde spilt simulatoren. Vår konklusjon er at en slik simulator vil, ved videre utvikling, være et aktuelt moment i den fremtidige utdanningen, også her i Norge. Norges Brannskole har derfor opprettet et samarbeid med dette prosjektet, og det er satt av midler til et forprosjekt der en vil se på mulighetene for å ta i bruk ytterligere simuleringsteknologi i undervisningen ved skolen.

Kontaktperson: Mads Tollefsen

COMMENTS