Rekordmange gårdsbranner

HomeBrann

Rekordmange gårdsbranner

Tall fra Gjensidige viser at aldri før har så mange gårdsbruk blitt rammet av brann som i 2011. Uten brannvarslingsanleggene hadde det sett enda verre ut.

Gjensidige registrerte i 2011 til sammen hele 379 gårdsbranner i Norge, noe som er det høyeste antallet noen gang. 247 av disse var i driftsbygninger, og omtrent halvparten 
utviklet seg til større branner (erstatningsutbetaling over 100.000 kroner).
– Utviklingen på driftsbygninger er svært bekymringsfull, særlig med tanke på at det ofte befinner seg mange dyr og store verdier i disse bygningene. Vi har i løpet av året 
dessverre sett flere store dyretragedier rundt om i landet, noe som også er en meget stor påkjenning for bøndene som opplever det, sier fagdirektør for brann i Gjensidige, Odd Rød.
Gjensidige alene betalte ut over 212 millioner kroner i erstatning etter gårdsbranner i 2011, mot rundt 114 millioner kroner i 2010. 
Tross en dårlig utvikling påpeker Gjensidige at brannvarslingsanlegg fortsatt er et av de viktigste tiltakene. De redder hvert år verdier for mange titalls millioner kroner, men 
ikke minst redder det også flere menneskeliv og mange hundre dyreliv.
– Statistikken hadde sett mye verre ut hadde det ikke vært for brannvarslingsanleggene. Vi får stadig inn rapporter om branner som har blitt avverget på grunn av tidlig varsling. De første minuttene av en brann er de viktigste, sier Rød.  
Elektriske årsaker står for over halvparten av alle branner i landbruket. Rød mener at det har vært for lav oppmerksomheten rundt etterforskning av brannårsaker de siste årene. 
I tillegg har mange av brannvarslingsanleggene, som er blitt montert, nå behov for ettersyn og oppgraderinger.  
– Vi i Gjensidige er glade for å se at det er flere og flere som jevnlig kontrollerer det elektriske anlegget på gården sin. Vi håper dette kan være ett virkemiddel for å snu de høye branntallene, sier Rød. 


Rekordlavt antall branndøde

46 mennesker omkom i branner i 2011. Det er det laveste antall branndøde på over 40 år. Etter årets tre første måneder i 2012 kan det se ut til at den gode trenden fortsetter. 14 personer var registrert omkommet i branner her i landet frem til utgangen av mars. Dette er tre færre branndøde enn i første kvartal i fjor. 
5,8 milliarder opp i røyk
Forsikringsselskapenes totale erstatningsutbetalinger etter brann i bolig og næringsliv ble 5,8 milliarder kroner i 2011. Det er en økning på 3,6 prosent sammenlignet med 2010, ifølge statistikk fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).
Det har vært en nedgang i boligbrannerstatninger med 6,8 prosent. For branner i næringslivet har det vært en økning i erstatningene med 12,2 prosent. Erstatningsøkningen for branner i bolig og næringsliv er størst i fylkene Østfold, Vestfold, Møre og Romsdal, Nord Trøndelag, Nordland og Finnmark. 
Det var ca. 4200 bygningsbranner i 2011 hvorav ca. 70 prosent av disse var boligbranner.
 

COMMENTS