Politiets helikopterprosjekt

HomeDiverse

Politiets helikopterprosjekt

Politiets helikopterprosjekt har nå vært i drift siden november 1997 og fra i fjor høst er prosjektet etablert på Gardermoen. Siden oppstarten har helikopteret vært brukt til en rekke ulike oppdrag og det er også en ressurs som brannvesen kan spille på til ulike typer oppdrag.

Helikopteret er turbindrevet enmotorshelikopter med ca. 750 hk, som har betegnelsen AS 350 B2 Ecureuil. Det har en marsjhastighet på ca. 230 km/t. og en maks flytid på ca. 3 timer. Det er 6 sitteplasser inkludert pilot. Nyttelast er ca. 1050 kg. Helikopteret er utstyrt med ulikt sambandsutstyr, videokamera, varmesøkende kamera, søkelys, redningsflåte, nødkoffert, m.m.

Helikopterprosjektet kom i gang etter at Stortinget i november 1996 tiltrådte Justiskomiteens anbefaling om at det skulle igangsettes et 2- årig prøveprosjekt med helikoptertjeneste i politiet. Landsdelspolitidistrikt Østlandet fikk oppdraget med å gjennomføre prosjektet. Prosjektleder ble politiavdelingssjef Per Kristian Hoff fra Oslo og med seg fikk han lensmannsførstebetjent Svein Erik Bredli fra Romerike og politibetjent Kjetil Føyen fra Stavanger. Alle tre har varierende fly og helikoptererfaring. I tillegg har Hoff og Bredli gjennomgått utdannelse ved Rikspolisstyrelsens helikopterskole for politipiloter i Stockholm.

Bruksområder for helikopteret er trafikkovervåkning, spesialovervåkning, søk etter savnede/ettersøkte personer, transport av personell og utstyr, foto/video- og bildeoverføring samt andre politirelaterte oppdrag. Det primære dekningsområde for helikopteret er landsdel Østlandet som omfatter fylkene Vestfold, Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland, Hedmark og Telemark. Ved spesielle behov vil helikopteret kunne utføre oppdrag i hele Norge.

Helikopteret har siden 1. februar i år hatt døgnberedskap. De har under tiden hatt to livreddende oppdrag samt en rekke andre politirelaterte oppgaver. 
For brannvesen er helikopteret en ressurs som kan være nyttig å bruke ved blant annet skogbranner. Helikopteret har kapasitet til å transportere utstyr og brannbefal kan få muligheten til å danne seg en oversikt over skadeomfanget og riskobilde fra helikopteret.  Helikopteret har også allerede blitt brukt av dykkere i Oslo brann- og redningsetat ved drukningsoppdrag. Det har kapasitet til å ta med 2 dykkere pluss dykkerleder. Det varmesøkende kameraet som helikopteret er utstyrt med forenkler søk etter personer og det kan detektere varme kilder.

Politihelikopteret har et godt samarbeid med Norsk Luftambulanse og fungerer som et supplement som reduserer beredskapstiden. Mannskapene på politihelikopteret er veldig positive til samarbeid med den øvrige redningstjeneste og de har et ønske om å få til samtrening og øvelser med brannvesen og ambulansetjeneste.

– Poltihelikopterets fremtid avgjøres i disse dager av Stortinget. Mannskapene på politihelikopteret mener å kunne dokumentere nytteeffekten av helikopteret og de ser derfor positivt på fremtiden. Forhåpentligvis vil driftsformen bli lik dagens med døgnberedskap. 
– 

Publisert: 06-03-1999

COMMENTS