Oksygen

HomeFagstoff

Oksygen

Oksygen forekommer naturlig i luften, ca. 21 vol. %. Ved nedkjøling av luft er oksygen den første gassen som kondenseres, ved - 183o C, og skilles ut på denne måten. Den renses og transporteres i nedkjølt form i større mengder. Flytende oksygen produseres i Norge.

Oksygen til teknisk bruk anvendes sammen med acetylen til sveising og sammen med acetylen, propan eller MAPP-gass til skjæring av metaller. Videre brukes den til å øke effekten i forbrenningsprosesser, til oksidering i kjemisk og metallurgisk industri, til blekemiddel i papirindustri, til biologisk rensing av avløpsvann og for å stimulere...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS