NYTT OG SØMLØST SYSTEM SOM FØLGER MED I UTVIKLINGEN 

Home110/Nødnett

NYTT OG SØMLØST SYSTEM SOM FØLGER MED I UTVIKLINGEN 

Ved 110- sentralene utvikles det nå et system som tilpasser seg ny teknologi. Man vil kunne se flere spennende ting knyttet opp til det nye oppdragshåndteringsverktøyet (OHV) som kommer i årene fremover. Vi vil få se et system som er moderne, som følger utviklingen og tilpasser seg, samtidig som det vil ha fokus på å utvikle arbeidsmetodikken på sentralene. 

June Pettersen Rønning, 
Brann & Redning 

HVA ER EGENTLIG OHV?  

  • OHV står for Oppdragshåndteringsverktøy, eller nytt OHV som det også har blitt kaldt. Altså, systemet som 110-operatøren benytter til hendelseshåndtering, ressursoversikt og logging for alle landets 110-sentraler, forklarer Bjørnar Nyblom Kristiansen som er ansatt ved Øst 110- sentral IKS.  

Han sitter i evalueringsgruppen for 110- sentralene for det nye oppdragshåndteringssystemet som skal innfases innen kort tid.   

Frem til i dag har 110-sentraler i Norge brukt verktøyet Vision, som ble levert som en del av leveransen i forbindelse med innføringen av nytt Nødnett i Norge. Vision ble levert som oppdragshånderingsverktøy for brann, og ble levert av Capita, som er en engelsk leverandør. 

  • Capita var i Nødnettsprosjektet en underleverandør, og kontrakten ga ikke store muligheter for endringer eller oppdatering til nyere versjoner. Det har på sikt har gjort verktøyet utdatert, legger Kristiansen til.  

BEHOV FOR UTSKIFTING 

  • Nødnett er finansiert og eid av Staten, dette gjelder også Vision. Problemstillingen rundt behov for et nytt OHV for brann har vært en kjent problemstilling lenge, og Vision, som sentralene bruker i dag, har nådd sin tekniske levealder og det er behov for utskifting, sier Kristiansen.  

Han forteller videre at DSB allerede i 2018 startet en prosess med formål og gjennomføre en anskaffelse av nytt OHV.  

  • På grunn av utfordringer og også tidvis misnøye fra 110-sentralene og kommunene i forhold til forvaltning av hele kontrollromsløsningen, var det et krav fra 110-sentralene og kommunene at eierskap og forvaltningsansvaret av nytt verktøy ble avklart før vi startet opp en anskaffelsesprosess. Dette førte til at DSB besluttet at nytt OHV skulle finansieres, eies og forvaltes av kommunene. 

Det nye oppdragshåndteringsverktøyet vil erstatte systemet Vision som kom med Nødnettsleveransen og skal innen neste sommer innføres i alle landets 110-sentraler (foto: Øst 110).  

LOCUS SOLUTIONS BLIR NY LEVERANDØR 

I juli 2019 ble det etablert et kommunalt prosjekt, som skulle gjennomføre en felles anskaffelse på vegne av alle 110-sentralene. Utarbeidelse av anskaffelsesdokumenter ble gjort i fellesskap der det var deltagere og stor involvering fra alle 110-sentralene i Norge. Det ble gjennomført markedsdialog på høsten i 2019, og konkurransen ble kunngjort på våren 2020. Dette ble gjennomført som en konkurranse med forhandling, og etter prekvalifisering, ble fem leverandører invitert til å gi tilbud.           

  • Tilbud, evaluering og forhandlingsprosessen tok ca ett år, og leverandør ble valgt i mars 2021, med kontraktinngåelse i slutten av april 2021. Det var Locus Solutions AS som ble valgt som leverandør av nytt OHV, sier Kristiansen.  

ALLE 110- SENTRALENE I ETT OG SAMME VERKTØY 

Formålet med anskaffelsen er å erstatte dagens oppdragshåndteringsverktøy for alle 110-sentraler i Norge. Det har også vært en rekke krav til for eksempel sikkerhet, mulighet for overflyt og fallback mellom 110-sentralene som gjør at man må velge et sentralisert design. Alle 110-sentralene vil derfor jobbe i «ett» verktøy, ifølge Kristiansen.  

  • Anskaffelsen av nytt oppdragshåndteringsverktøy skal bidra til å gi 110-operatørene et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle sentralens lovpålagte oppgaver, forteller han videre, og legger til at det nye oppdragshåndteringsverktøyet forventes å kunne ivareta 110-operatørenes behov for knytte data, ressurser og hendelser sammen, gjennom enkle arbeidsoperasjoner med intuitiv og god arbeidsflyt. Dette vil igjen bidra til at det sikres rask håndtering av hendelser samtidig som det holdes høy kvalitet på arbeidet som blir utført.  

TAR SIKTE PÅ BEDRE SAMHANDLING MED POLITI OG HELSE 

I følge Kristiansen vil det ved oppstart av nytt OHV være lite sannsynlig at man får noen stor effekt på bedre samhandling med de andre nødetatene. Men det jobbes nasjonalt, på tvers av etatene, for at man skal klare å skape en god samhandlingsløsning, og derfor blir det nye OHV tilrettelagt med en tanke om at informasjonsdeling kan realiseres på sikt.  

  • Det at vi på sikt kan få et OHV som også kommuniserer med OHV for helse, politi, HRS og andre frivillige organisasjoner er målet. I starten kan man kanskje se for seg muligheten med å kunne se hverandres ressurser slik det i dag gjøres mellom nødsentralene i Innlandet.    

SKAL FØLGE MED I UTVIKLINGEN 

Tanken med nytt OHV er å få et sømløst nytt moderne system som følger med i utviklingen. Dette er et system som skal ha utvikling i hele sin levetid og hvor arbeidsmetodikk står i fokus. Kristiansen forteller at brannvesenene vil merke forskjell ved at man nå får én løsning som er mer brukervennlig.           

Kristiansen ser frem til det nye OHV er oppe og går, og forteller at innfasingen nasjonalt vil foregå trinnvis. Innlandet og Ålesund er pilotsentraler og er først ute. Øst 110 og Oslo er sist ute og forhåpentligvis tar de nytt OHV i bruk i løpet av sommeren 2023.