NYSGJERRIGHETEN UTFORDRER TAUSHETSPLIKT OG KAPASITET Felles sambandsreglement stadfester at radioterminaler tillates kun brukt når bruker har tjenstlig behov, og at radioterminalene skal være avslått hvis bruker ikke er i tjeneste. Alle brukerorganisasjoner skal ha rutiner som sikrer uautorisert lytting og misbruk (foto: Illustrasjonsfoto). 

Home110/Nødnett

NYSGJERRIGHETEN UTFORDRER TAUSHETSPLIKT OG KAPASITET 

Nødnett skal ivareta operative og sikkerhetsmessige krav til kommunikasjon for at brukerne skal kunne løse sine oppgaver på en god måte. Dette er avgjørende for godt samvirke ved felles innsats og effektiv koordinering i det daglige og ved store hendelser. Der stilles krav til brukernes kompetanse og korrekt bruk av...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS