Nye forskrifter på brannområdet

HomeForebyggende

Nye forskrifter på brannområdet

I tråd med Regjeringens mål om et enklere Norge har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap tidligere foretatt en total gjennomgang av alt regelverk innen deres forvaltningsområde. Målet er et enklere og mer brukervennlig regelverk.

Resultatet av gjennomgangen ble en anbefaling om en forskriftsmodell som vil gi en reduksjon av antall forskrifter fra 30 til 11. De meste kjente forskriftene for brann-sektoren, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn samt Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, blir berørt av dette arbeidet. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider nå med forslag til tre nye forskrifter som vil erstatte de nevnte forskrifter.

Forskriftene omhandler:
– privatpersoners plikter til å ivareta sikkerhet i hjem og fritid
– virksomheters plikter til å ivareta sikkerhet i byggverk
– kommunenes plikter til å sørge for forebyggende og beredskapsmessige tiltak
Intensjonen med oppbygningen er blant annet at privatpersoner skal kunne finne de krav som gjelder i forhold til brann, elsikkerhet og produktsikkerhet i èn forskrift. Tilsvarende gjelder for virksomheter og kommuner.

Mer oversiktlig
– Vi bruker samme prinsipp som i internkontrollforskriften ved at regler som er hjemlet i mer enn èn lov samles i en forskrift. Dette er for å gjøre det mer oversiktlig. Når det gjelder innholdet i de nye forskriftene vil vi ikke gå ut med dette før den interne behandlingen er ferdig og departementet har gitt klarsignal for ekstern høring. Vi håper at forskriftene skal kunne tre i kraft tidlig i neste år, sier avdelingsdirektør i Avdeling for forebygging og elsikkerhet i DSB, Tor Suhrke til Brannmannen.   
 

COMMENTS