Norsk Brannmannsforum

HomeDiverse

Norsk Brannmannsforum

Norsk Brannmannsforum (NBMF) avholdt sin årlige Brannkonferanse 16. – 18. april i Fredrikstad. Konferansen samlet 104 deltagere fra hele landet.

Første dagen gikk det i praktiske demonstrasjoner mens de neste to dagene var fylt med ulike foredrag. Temaene var det forebyggende arbeidet som har vært gjort av beredskapsstyrken i Merseyside i Storbritannia siden 1999, DSB sin satsing på brann- og redningstjenesten, erfaringene fra brannen i Eidsvolltunnelen i vinter, samarbeid mellom lokale nødetater, fremtidens brannutdanning, kollegastøtteordningen samt informasjon om NBMF sitt arbeid i internasjonale utvalg. 
Det ble også avholdt medlemsmøte og årsmøte hvor det ble valgt nytt styre.
For mer informasjon om NBMF se deres hjemmeside: www.brannmannsforum.no

Det nyvalgte styret i Norsk Brannmannsforum:
Tom Meyer Sør-Rogaland, Jørn Davidsen Bergen, leder Bjørn Rønning Trøndelag, Dag Skaseth Oslo og Terje Strømmen Namsos. Marte Lund Oslo, Ole Petter Hansen Fredrikstad, Håvard Malmedal Tromsø, Ole Morten Skogland Haugesund, Henrik Haldorson Kirkenes og Svein Erik Hovde Orkanger.
Ikke tilstede: Svein Arne Sørensen Bodø og Lars Eirik Lunde Trøndelag.

COMMENTS