Norsk Brannidrettsforbund

HomeSamarbeidspartnere

Norsk Brannidrettsforbund

Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er tilknyttet Norges Bedriftsidrettsforbund og derigjennom Norges Idretts Forbund.

NBIF skal fremme idrett og sosial kontakt innenfor organisasjonen nasjonalt og internasjonalt ved å:

  1. koordinere virksomheten sentralt.
  2. Bidra administrativt ved nasjonale og internasjonale arrangement i Norge.
  3. Markedsføre og utvide medlemsmassen.

Medlemsskap i NBIF kan gis til bedriftsidrettslag/grupper ved kasernerte brannvesen, deltidsbrannvesen, flyplassbrannvesen, industribrannvern, ansatte ved NBSK og DSB. Andre idrettslag/grupper ved brannrelaterte virksomheter kan vurderes etter søknad til styret i NBIF.

COMMENTS