Luftig tauredning mellom de syv fjell

HomeRedning

Luftig tauredning mellom de syv fjell

Ulriksbanen er en gondolbane i Bergen som går fra Haukelandsbakken ovenfor Haukeland universitetssykehus og opp til det høyeste av de syv fjell Ulriken (643 moh). Utsikten underveis og fra toppen er formidabel. De to gondolene heter Perle og Bruse. Ved øvre stasjon (620 moh) er det en restaurant og ypperlig turterreng. Banen ble stengt i 2008, men den ble åpnet igjen 1. mai 2009. I 1974 løsnet den ene gondolen og falt ned fire mennesker omkom.

Ved plutselig driftstans av Ulriksbanen har de 3 timer på seg til og få den i drift igjen eller evakuere personer til bakken.
Å få den i drift vil være den prioriterte løsningen. Hvis dette ikke lar seg løse kan vognfører fire passasjerene til bakken med en evakueringsløsning der sele, tau og nedfiringsbrems inngår.
Imidlertid så kan gondolene også kjøres uten vognfører, da med begrenset antall passasjerer. Ved de situasjonene vil det være behov for å kunne entre gondolene fra bakken for å opprette evakueringsløsninger for passasjerene.

Bergen Brannvesen ble spurt om de hadde etablerte løsninger for å entre gondolene, dette spørsmålet ble sent videre til redningsgruppen i Fana. 
Det hadde vi ikke på det tidspunktet, men vi så flere muligheter for å kunne entre den med litt tileggsutstyr utover det vi var satt opp, og etter de samme sikkerhets prinsipp vi jobber med innenfor taubasert redning.

Metoden vi valgte som den sikreste og mest praktisk gjennomførbare var å skyte en pilotline over bærekabelen til banen på oppsiden av den aktuelle gondolen, dette ved hjelp av et lineskytter gevær .
Høyden fra bakken til kabel varierer fra ca 10-40 meter

Taumoped
Deretter knyttes to arbeidstau til pilotlinen og trekkes så over og forankres på motsatt side. Da har vi etablert et tau for oppstigning og et sikringstau. Til oppstigningen buker vi primært taumopeden, alternativt klatring med tauklemmer. Taumoped er en type transportabel bensindrevet vinsj tilpasset arbeidstauene våre og godkjent for personløft.
Kapasitet 300 kg på enkelt tau men kan økes ved bruk av trinsehjul.
Når redningsmennene entrer taket sikrer de seg ved hjelp av doble fangliner før de kobler seg av taumopeden. Deretter flytter de seg sikret mot takluken og tar seg ned i vognen. Derfra kan passasjerene fires tilbakken gjennom gulv luken. Enkelte steder vil det og være forhold på bakken som vil medføre noe ekstra forberedelser og sikringsarbeid avhengig av hvor gondolen stanser og de forskjellige passasjerers førlighet i ulendt terreng.
Beredskapen for denne typen hendelser er eiers ansvar, men ved en hendelse av denne typen vil brannvesenet naturlig bli involvert og ønsker da og ha kunnskap og utstyr til å løse dette på en god og trygg måte.

Turistattraksjon
Ulriksbanen er også en viktig turistattraksjon for Bergen Kommune og har det siste året fått en solid ansiktsløftning både bane og restauranten med nye eiere. Mannskapene får også en årlig øvelse som inneholder mange overførbare elementer og erfaringer som kommer til nytte i andre rednings sammenhenger.

Kjetil Bahus 
Bergen Brannvesen
Brannkonstabel/fagansvarlig tau redning og ras

COMMENTS