Landsmøte i UF- Norge

HomeDiverse

Landsmøte i UF- Norge

Det tredje landsmøte i Utrykningspersonellets Fellesutvalg (UF- Norge) ble avviklet 28. mai på Oscarsborg festning utenfor Drøbak. 35 representanter fra lokale fellesutvalg, fra Alta i nord til Kragerø i sør, deltok på møtet.

Det er i dag 54 lokale fellesutvalg og stadig flere er på gang. Leder av UF- Norge, Lasse Hermansen  tok opp aktiviteten i sin åpningstale til møtet. Styret i UF- Norge består av heltidsansatt utrykningspersonell som driver denne aktiviteten ved siden av sine hovedarbeidsplasser og man prøver etter beste evne å bistå lokale utvalg. Aktiviteten i de lokale fellesutvalg er stor og man ser stadig fruktene av samarbeidet mellom utrykningsetatene. Flere steder har man ikke hatt kontakt mellom utrykningsetatene før man har kommet sammen og dannet et lokalt fellesutvalg.

Det har i perioden vært avholdt tre landsstyremøter. Flere arbeidsgrupper har blitt nedsatt for å ta seg av ulike temaer: Erfaringsgruppe, førstehjelp/akuttmedisin, sambandsgruppe, tunnelgruppe, ledermerking/uniformering for ambulansetjenesten og fagmerking brannvesen.
 UF- Norge har avgitt høringsuttalelser angående ”Luftambulansetjenesten i Norge” NOU 1998:8 og ”Hvis det haster…” NOU 1998:9. Det er gitt informasjon om virksomheten ved en rekke anledninger for å profilere organisasjonen.
Årsberetning, regnskap og valg ble enstemmig vedtatt. Justisdepartementet har i år bidratt med kr. 15.000 til UF- Norge. I tillegg har en rekke firmaer samt lokale fellesutvalg bidratt med midler til driften. 

Nytt styre i UF- Norge ble:
Leder: Lasse Hermansen, ambulansetjenesten Follo.
Nestleder: Nils Messelt, Moss politidistrikt.
Kasserer: Børre Johansen, ambulansetjenesten Buskerud.
Sekretær: Dag Myhr, Oslo brann- og redningsetat.
Styremedlem: Per Olav Hjelstad, Skien brannvesen.
Styremedlem: Trond F. Solhaug, ambulansetjenesten Østfold.
Vararepr.: Stig Hefstad Wang, Politihøyskolen.
Vararepr.: Grete Rugland, Alta lensmannskontor.

 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS