Kristiansandsregionen brann og redning IKS– en realitet

HomeDiverse

Kristiansandsregionen brann og redning IKS– en realitet

1. januar ble Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) en realitet - etter ett år og elleve måneder med utredninger og planlegging. Den nye brann- og redningstjenesten har ansvaret for kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. I kommunene bor det vel 121.000 innbyggerne. Arealet som KBR dekker er 1.891 km2

Den politiske målsettingen for det nye brannvesenet er å etablere ”et faglig solid brannvesen med kostnadseffektiv drift.”  Det legges stor vekt på lokal tilstedeværelse, noe som blant annet betyr at de lokale brannstasjoner og den lokale beredskapen videreføres.

Publikum vil ikke merke noen stor forskjell i den daglige brannberedskapen. De mindre hendelsene skal fortsatt håndteres fra de lokale brannstasjonene. Skulle derimot en større hendelse inntreffe vil KBR disponere langt mer utstyr og personell enn de gamle brannvesnene gjorde. Harmonisering av utstyr, samordnet opplæring og samøvelser gir bedre forutsetninger for å møte store utfordringer.

Forebyggende brannvern samordnes for alle kommunene, noe som skal sikre enhetlig og lik håndtering av tilsyns- og informasjonsvirksomheten. Et større faglig miljø forventes å være attraktivt for å rekruttere til- og beholde folk i disse jobbene.

Feiertjenesten vil også bli samordnet og de samlede ressursene vil disponeres til fellesskapets beste. Et større faglig miljø forventes å ha den samme effekt for feiervesenets ansatte som for forebyggende avdeling.
Vennesla og Lillesand vil i en overgangsfase videreføre dagens ordning for feiertjenesten uendret.

KBR vil legge vekt på å gi informasjon til innbyggerne og har jobbet intenst med å etablere en hjemmeside for selskapet. Målsettingen er en hjemmeside som gir publikum det som publikum har behov for. Blant annet jobbes det i denne forbindelse med en del som kalles ”hus og hjem.” Den vil fungere som et hjemmets sikkerhetssenter der man får gode råd innenfor et bredt spekter av tema – som alle har med hjemmets sikkerhet å gjøre.  Hjemmesiden finnes på adressen: www.kbr.no

Fakta om Kristiansandsregionens brann og redning IKS:
160 ansatte totalt, hvorav 70 heltidsansatte og 90 deltidsansatte
5 brannstasjoner pluss to branngarasjer.
Budsjett 68 millioner kroner (brutto). 
Vennesla og Søgne har budsjettert med dagkasernering i kommunene, men dette er ikke lagt inn i budsjettet til KBR ennå. Det skal utføres ROS-analyse for hele regionen.

Ledelse i KBR:
Brannsjef er Per Stølan.
Leder av plan- og utviklingsenheten er Eddie Hoel, tidligere brannsjef i Søgne og Songdalen brannvesen.
Stabssjef og varabrannsjef er Egil Pedersen.
Leder av beredskap er Helge Zakariassen.
Leder av forebyggende avdeling er Jan Røilid. 
Leder av feieravdeling er Jan Øyvind Larsen, tidligere varabrannsjef i Lillesand brannvesen. 
Stølan, Pedersen, Zakariassen og Røilid kommer alle fra Kristiansand brannvesen.

 

 

Kristiansandsregionens brannvesen vil dekke en befolkning på vel 121.000 mennesker. Brannvesenet vil ha syv brannstasjoner og branngarasjer i de seks kommunene.  
 

Publisert: 23-0

COMMENTS