Kriseinfo.no

HomeSamarbeidspartnere

Kriseinfo.no

Kriseinfo.no er en nettportal som gir samlet informasjon fra norske myndigheter før, under og etter kriser.

Kriseinfo.no finner du den offisielle informasjonen fra myndighetene samlet på ett sted, og portalen skal gi befolkningen den informasjonen de søker. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som drifter Kriseinfo.no.

I kriser og ved større uønskede hendelser gir kriseinfo.no et samlet bilde av hva som skjer, hva du bør gjøre, og hvilke myndigheter som gjør hva. Alt som blir publisert på portalen, er allerede publisert på nettsidene til myndighetene, og portalen viser deg videre til disse nettsidene via lenker.

 

COMMENTS