Koblet sammen Nødnett med Sverige

Home110/Nødnett

Koblet sammen Nødnett med Sverige

16. november innviet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges innenriksminister Anders Ygeman sammenkoblingen av svenske Rakel og norske Nødnett.

Innvielsen og sammenkoblingen av de to nødnettene fant sted i forbindelse med en større øvelse på grensen mellom Storlien i Sverige og Meråker i Norge. 250 svenske og norske deltakere fra politi, helse, brann og frivillige organisasjoner deltok på øvelsen der en bussulykke ved grensen var rammen. Under øvelsen ble både metoder, rutiner og kommunikasjonen i Nødnett og Rakel testet.
Med sammenkoblingen av Nødnett og Rakel vil en lettere få et klarere helhetsbilde av situasjonen under oppdrag som skal løse i fellesskap. Vi unngår misforståelser når alle sammen får samme informasjon samtidig, sa Rune Reinsborg, øvelsesleder og politioverbetjent i det norske politiet.
Dette er et viktig ledd i å styrke vår evne til å samarbeide på tvers av landegrensene, sa Sveriges innenriksminister Ygeman. Han understreket at smidigere kommunikasjon vil lette redningsoperasjoner og styrke vår evne til håndtere ulykker og kriser.

Omfattende forberedelser

Brannsjef Bjørn Rønning fra Stjørdal brann og redning var sentral i planlegging av øvelsen. Han forklarer litt om de omfattende forberedelsene.
Mars i 2015 fikk vi den første invitasjonen til å delta på en samling i forbindelse med øvelsen. Da var det besluttet at dette skulle være en øvelse med fokus på kommunikasjon mellom nødetater og grenseoverskridende samvirke.
I samarbeid med Länsstyrelsen i Jämtland og Øvingsforum Nord-Trøndelag ble det gjennomført en samling ved Camp Ånn i Sverige i april 2015. Tema på denne samlingen var presentasjon og bli kjent med våre kollegaer i Sverige, planlegging av scenario og øvelse samt befaring i aktuelt øvingsområde. Etter dette ble det gjennomført planleggingssamling i januar i år hvor det ble delt inn i arbeidsgrupper som skulle jobbe videre. I april ble det gjennomført opplæring av alle som skulle delta på øvelsen samt at arbeidsgruppene hadde ny samling. 22. til 24. august ble teknikken testet i Strømstad. I oktober var det trening/tabeltop i Ånn og Meråker samt at alarmsentralene deltok fra sin hjemmesteder.

Øvelsen

Scenariet var en norsk buss og en svensk buss som hadde kollidert på norsk side av grensen. Ulykken var forårsaket av en norsk personbil som hadde forsvunnet inn i Sverige. Det var en ulykke med masseskade og svensk brannvesen fra Storlien var den første styrken som kom frem. De måtte benytte ISI-funksjonen i sine Rakel-terminaler slik at de fikk sendt en vindusmelding til alle ressurser som var på vei.
Ressurser fra Sverige var brann og helse helt fra Åre og politiressurser helt fra Østersund. Ressurser fra Norge var brann helt ned til Stjørdal, helse helt fra Levanger og Trondheim, NLA fra Trondheim og politi fra Stjørdal. Av nødmeldetjeneste deltok 110-sentralen, AMK-sentralen, politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag, SOS-sentralen i Østersund og 112-sentralen i Umeå.
Spillstaben hadde lagt opp en tidsplan ut fra hvor de forskjellige ressursene kom fra slik at det var lite ressurser i starten og det ble fylt på etter hvert.
Man var derfor avhengig av at sambandet ble benyttet slik at man hadde et godt bilde av hva som ventet når man kom frem. Den norske bilen som hadde forårsaket ulykken ble etter en tid funnet i Sverige med blodsøl og man ble derfor nødt til å omprioritere hunder som var i søk på ulykkesstedet på norsk side over til svensk side.
ISI-funksjonen i det norske TETRA og det svenske RAKEL fungerte utmerket under hele øvelsen, mellom ressurser som var på vei og mellom alarmsentralene. Dette vil bli et meget godt hjelpemiddel for nødetater langs grensen der man har behov for å kommunisere på tvers av grensen og der ressurser fra et annet land kommer inn, sier Rønning.

Fakta

Norge og Sverige er de første landene i verden som kobler sammen sine nasjonale nett for nød- og beredskapskommunikasjon; Nødnett og Rakel. Brukerne i begge land får tilgang til felles norsk-svenske (NOSE) talegrupper, en-til-en samtaler og kan sende statusmeldinger og tekstmeldinger til kollegaer i det andre nettet. Alle brannvesen i Norge vil få tilgang til NOSE brann og samvirketalegrupper. For at radioterminalene skal kunne flytte seg sømløst fra Nødnett til Rakel, må brannvesen søke DNK om tillatelse og legges inn som bruker i Rakel. I tillegg må disse radioterminalene være oppgradert med rett programvare og lisens. Grenseoverskridende kommunikasjon er underlagt samme krav til robusthet og sikkerhet som i Nødnett. Nødnett og Rakel koples permanent sammen fra mars 2017.

COMMENTS