JOBBER MED KONTINUITETSPLANLEGGINGEgersund brann og redning har siden 2018 «bodd» i midlertidige lokaler i påvente av ny brannstasjon. De mener at dagens situasjon med smitte gjør at de må tenke nytt når de skal planlegge ny stasjon

HomeDiverseBrann

JOBBER MED KONTINUITETSPLANLEGGING

 

Lars Brenden,
Brannmannen

Egersund er så langt lite rammet av koronasmitten. Byen med rundt 15.000 innbyggere har per nå kun 14 smittede, men det betyr ikke at kommune og brannvesen senker skuldrene.

  • Hos oss er det veldig rolig, men vi oppdaterer kontinuitetsplan og er klare hvis smitten skulle få stor utbredelse i Egersund, sier Svein Oskar Wigestrand. Han er beredskapsleder i kommunen og leder beredskap i Eigersund brann og redning.

 

Brannvesenet i Eigersund er døgnbemannet med 2 mann kasernert og 2 på hjemmevakt. 8 heltids- og 10 deltidsmannskaper er ansatt i brannvesenet. Ledelsen består av brannsjef Roger Tengsareid, leder beredskap Svein Wigestrand og leder forebyggende Otto Leidland. I tillegg kommer en branninspektør og to feiere.

Eigersund brannvesen har også ansvar for brannberedskap og forebyggende arbeid i Bjerkreim kommune. På Vikeså stasjon i Bjerkreim er det 10 deltidsmannskaper uten vaktordning. Ved melding om brann i Bjerkreim alarmeres samtidig styrken i Egersund.

  • Vi har som andre brannvesen gjort tiltak som å stenge brannstasjonene for eksterne, ha hjemmekontor, innføre ekstra renhold og har generelt mye fokus på smittevern.
  • Hvis situasjonen skulle eskalere har vi planer for å takle situasjonen om ansatte må i isolat og innføre lengre vakter. Vi har god dialog med nabobrannvesen og industribrannvern i tillegg til at vi vil bruke vikarer, feiere og eventuelt oljearbeidere for å holde beredskapen oppe. Jeg mener vi kan greie et fravær på opptil 40 % av styrken før vi setter inn deltidsmannskaper på heltid.

Brannvesenet i Egersund har så langt ikke merket noe stort trykk fra helse, men de har en god dialog.

  • Ambulansen har stått for smittevernsopplæring av våre mannskaper, men vi vil i det lengste unngå bære- og løfteoppdrag. Det bør heller ikke være nødvendig siden Røde Kors er veldig på tilbudssiden her i kommunen. De vil bistå helse med bistand og transport av pasienter.

 

MÅ TENKE NYTT

Wigestrand ser heller ikke for seg at brannvesenet vil bli brukt til oppgaver utenom det tradisjonelle.

  • Vi er et lite brannvesen og vil verne om brannvesenet til akutte oppdrag. Skal nye oppgaver løses vil kommunen omdisponere sine ressurser, så langt det er mulig. Disse kapasitetene vurderer vi kontinuerlig. Hvis vi ikke får andre store hendelser, så skal vi klare å trå vannet. Men skjer det så har vi blant annet Sivilforsvaret og industribrannvern å spille på.

Han mener mye godt arbeid er gjort så langt i kommunen.

  • Vi har blant annet kartlagt mulige isolater og satt disse i drift, og vi lager plass for tilgang til oksygen og har planer for alternative lokaler hvis smitten skulle slå ut. De viktigste funksjoner vil deretter iverksettes.

Eigersund brannvesen er inne i en fase med planlegging av ny brannstasjon. Koronasmitten medfører ny tenkning om hvordan den bør se ut inne når det gjelder flyt.

  • Vi har laget et skisseprosjekt på ny brannstasjon, men vi må tenke nytt nå. Smitten fører til at vi må tenke hvordan vi skal ha en brannstasjon som vi kan være i drift lengst mulig, også i en smittesituasjon.
  • Eigersund brann og redning flyttet i 2018 ut i midlertidige lokaler, i en «rubb» hall og brakkerigg. Dette har gjort at vi har lært mye av prosessen og føler at vi er i stand til å planlegge rimelig godt for ny stasjon, med de muligheter og begrensninger som det ligger i slike prosjekt, sier Wigestrand.

 

COMMENTS