Hva skjer i Bergen?

HomeDiverse

Hva skjer i Bergen?

Etter innlegget fra vår nestleder, Stein Gjøsund i Bergen Brannkorps Forening og svaret fra Geir Mosti, vil et samlet styre i BBF orientere om de faktiske forhold, slik vi ser saken, og veien videre.

Innlegget fra Fagforbundet bar tydelig preg av at de har en helt annet syn på det som skjer. Vi registrerer at vi blir tillagt en del motiver som ikke stemmer med virkeligheten.

Vi har under hele prosessen invitert ledelsen i Fagforbundet til en ryddig og åpen dialog.
Vi er ikke interessert i å dra diskusjonen ned på et lavmål, der vi bruker personangrep som strategi. Det er saken som er viktig å få satt fokus på.
Bergen Brannkorps Forening reserverte seg mot Fagforbundet, da dette ble dannet den 17. juni 2003. Reservasjonen er ikke omhandlet i vedtektene til NKF, dermed åpner mulighetene seg. De gamle vedtektene i Norsk Kommuneforbund inneholdt paragrafer som kunne brukes, dersom en ville ekskludere eller kvitte seg med enkeltmedlemmer eller fagforeninger.

Vår situasjon er den at vi ikke var interessert i å være med, når det nye Fagforbundet ble etablert.
Årsaken til at vi i dag er medlem av Det Norske Maskinist Forbund er enkel. Vi opplevde å få svært liten innflytelse gjennom vår organisasjon. Vi hadde også et inntrykk av at vår yrkesprofesjon ikke ble ivaretatt av NKF, på en god nok måte.

Bergen Brannkorps Forening mener at brannkorpsforeningene har tapt påvirkningsmulighetene i de siste 10 årene, og man er blitt tilsidesatt, til tross for gode saker. I Bergen var dette blitt spesielt synlig i teknisk sektor. Dette har medført at nesten hele teknisk sektor i Bergen har stilt seg bak en reservasjon for Fagforbundet, og at man har meddelt at man ikke lenger er medlem av NKF. NKF er som sagt nedlagt.

Vi er i dag medlem av DNMF og har tillitsvalgte på alle nivåer opp mot arbeidsgiver. Dette bør tale for seg. Likeså har vi frikjøpsordninger og kontorer.
De første lokale avtalene er gjennomført i teknisk sektor, lokalt i Bergen, av tillitsvalgte som representerer teknisk sektor fra DNMF. Vi ser frem til tariff oppgjøret i 2004. Da vil tillitsvalgte fra våre yrker og fag være representert i forhandlingene lokalt og sentralt, uten at det skal ”loses” igjennom en stor organisasjon som kan komme i interessekonflikter internt. DNMF er et meget godt alternativ til Fagforbundet, for de som mener at fagforeninger er viktig i medlemmenes påvirkningsmuligheter.
Dersom andre fagforbund vil legge tyngde bak brannfolks krav, når det gjelder lønns, arbeidsforhold og fremtidig utdanning, bør dette snarest vises i handling.

Vi skal ikke stå i veien for gode avtaler, bedre utdanning eller for den del bedre representasjon fra vår yrkesprofesjon.
BBF er en gammel brannkorpsforening, vi har bestemt oss for å forbli en selvstendig forening. Ingen andre enn våre medlemmer skal gis mandat til å bestemme over vår eksistens.

Det arbeidet som nå gjøres, er at vi nå prøver å skape en fagforening der medlemmene får resultater.
Vi ønsker ikke lenger å være medlem av et forbund som man blir avhengig av.
Dersom noen ønsker informasjon utover dette, ta kontakt med oss  – vi støtter gjerne opp om å møtes i et profesjonsforbund, der brann og redningspersonell vil føle seg hjemme.

 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS