Gratis sikkerhetssjekk for alle pensjonister

HomeForebyggende

Gratis sikkerhetssjekk for alle pensjonister

Konseptet er utviklet gjennom et pilotprosjekt gjennomført i Oslo brann- og redningsetat, som Asker og Bærum brannvesen og Nedre Romerike brann og redningsetat følger etter.

Alle pensjonister i Bærum med vedtak på hjemmebasert omsorg vil få tilbud om en slik sjekk. Sjekken er frivillig og gratis. Pensjonister uten vedtak i hjemmebasert omsorg kan ta kontakt med frivillighetssentralen, eller eldresentrene for å sette seg på liste for å få en slik sikkerhetssjekk i hjemmet.

Hvem utfører sjekken?

Sikkerhetssjekken utføres av frivillige fra frivillighetssentralen, eldresentrene, og ansatte i hjemmebasert omsorg. Bærum kommune har faktisk øremerket egne stillinger til å utføre denne sjekken. Alle som utfører sikkerhetssjekken er underlagt taushetsplikt, og vil legitimere seg når de kommer. Alle frivillige har gjennomgått et spesialkurs i hvordan de kan forebygge brann og fallulykker, denne kunnskapen videreformidler de til den enkelte pensjonist når de går ut i hjemmene.

Hvorfor fokus på brann?

Brannvesenet driver et omfattende brannforebyggende arbeid. Hvert år brenner det for 2.4 mrd. kroner på landsbasis, dvs 6.6 mill. per dag, 275 000 per time. Mellom 60 og 70 mennesker omkommer hvert år som direkte følge av brann eller røykutvikling. Mange mister alt de eier, vi kan redde liv ved forebyggende arbeid. Når det gjelder denne aldersgruppen var 39 prosent av de omkomne i brann den siste tiårsperioden 67 år eller eldre. Samtidig utgjør denne gruppen bare 14 prosent av befolkningen. 18 prosent av ofrene var i samme periode
80 år eller eldre, en aldersgruppe som utgjør bare fire prosent. Pensjonisten får helt gratis gode råd og tips om enkle tiltak som kan trygge hverdagen både mot brann og fallulykker.

Hvordan utføres sjekken?

Hjemme hos den enkelte sjekkes ulike risikofaktorer etter to forskjellige sjekklister. Det er et skjema på fall og et på brann. Ofte er det enkle tiltak som skal til, kanskje bytte et batteri i røykvarsleren eller feste løse teppekanter, sjekke husbrannslangen eller feste sklisikkert belegg        i  dusjen. Forebyggende produkter som komfyrvakt for å hindre tørrkoking, brodder for å unngå å skli osv. er noe pensjonisten selv må betale, men det er opp til den enkelte om man ønsker å følge de råd man får eller ei.
 

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS