Gjeldende bestemmelser om førerkrav for brannbil

HomeDiverse

Gjeldende bestemmelser om førerkrav for brannbil

EU-kravene som kom i 2001 om at brannbiler ikke lenger skulle defineres som motorredskap, førte til store problemer for spesielt små brannvesen hvor få ansatte ikke hadde nødvendig førerkort klasse C for å føre lastebil. Nå har Direktoratet for brann- og elsikkerhet og Vegdirektoratet gjennomgått saken og det gis nå mulighet for å føre brannbil uten førerkort klasse C, men det er da en forutsetning at fører har kompetansebevis for utrykningskjøring.

Dette er gjeldende bestemmelser om førerkrav for brannbil under utrykning og generelt.
For å kjøre brannbil:
1- må brannmannen inneha førerkortklassen for det aktuelle kjøretøyet. Tabellen nedenfor viser førerkortkrav ut i fra hva brannbilen er registrert som.
2- under utrykning må brannmannen oppfylle førerkortforskriftens krav for utrykningskjøring

 

Førerkortkrav:

 

KJØRETØY (se bilens vognkort)

 

FØRERKORTKL.
(se førerkortet)

 

Registrert som: Registreringsdato:  
Motorredskap
– uavhengig av vekt og konstruktiv hastighet
C1
eller kl.1 – grønt
Motorredskap – tillatt totalvekt ikke over 7500 kg
eller – konstruert for en hastighet ikke over 50 km/t
B
(overgangsregel)
Lett lastebil – tillatt totalvekt f.o.m. 3501 t.o.m. 7500 kg Før 1.4. 2001 C1
Lett lastebil – tillatt totalvekt f.o.m. 3501 t.o.m. 7500 kg Etter 1.4.2001 C1
Lastebil (motorredskap) – tillatt totalvekt over 3500 kg(avgiftsmessig klassifisert som motorredskap)  Før 1.4. 2001 kode 131
eller kl. 1 – grønt
Lastebil – tillatt totalvekt over 3500 kg Etter 1.4.2001 C
Varebil – tillatt totalvekt ikke over 3500 kg B

 

Hva kreves for å kjøre utrykning?

  • Brannmannen må tilfredsstille de medisinske kravene for bussførerkort (klassene D eller D1), jf. førerkortforskriften §§ 8-10
  • Brannmannen må være fylt 20 år og ha hatt førerkort for personbil (klasse B) i minst 2 år
  • Brannmannen må ikke være fylt 70 år
  • Brannmannen må inneha særskilt kompetansebevis for utrykning, se utrykningsforskriften 2001-10-09 nr. 1152

Hvordan får man kompetansebeviset?

For å erverve kompetansebevis på ordinær måte må en person gjennomgå obligatorisk opplæring og bestå tilhørende prøve.
Hvor tar man slik opplæring?
Obligatorisk opplæring kan bare gis av kursarrangør godkjent av Vegdirektoratet.
Overgangsregler for kompetansebevis:
Personer som kan dokumentere praksis fra utrykningskjøring i løpet av de siste to årene før 1. mars 2002, må før 1. mars 2004 få utstedt kompetansebevis ved en av Statens vegvesens lokale trafikkstasjoner for fortsatt å beholde retten til å kjøre utrykning. Det samme gjelder personer som kan dokumentere gjennomgått opplæring og bestått prøve før 1. mars 2002, etter opplegg godkjent av Vegdirektoratet.

Hvordan søker man dispensasjon?

Brannvesenet (kommunen) kan søke dispensasjon på vegne av de brannmennene som ikke fyller krav 1 eller 2. Søknadene sendes samlet for de aktuelle brannmennene i kommunen, til en av Statens vegvesens lokale trafikkstasjoner.
Søknaden skal inneholde brannmennenes navn, stilling og fødselsnummer, og begrunnes ut i fra søkerens kvalifikasjoner og kommunens behov for kompetansen.

 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS