Ny forskrift om farlige stoffer

HomeCBRNE

Ny forskrift om farlige stoffer

Forskrift om brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen, vedtas i disse dager.

Forslag til ny forskrift har vært ute på høring to ganger. Blant annet har anbefalinger som fremkom i rapporten fra skredulykken i Ålesund i fjor, ført til endringer i forskriften.  
De viktigste endringene for brann- og redningstjenesten er at det nå ikke skal søkes til det enkelte brannvesen om oppebevaring av brannfarlig vare slik det har vært tidligere. Dette skal kun meldes inn til DSB. 

Branninspektør Morten Engmann i Oslo brann- og redningsetat er ansvarlig for saker vedrørende farlig gods. Hva mener han om den endelige forskriften?
– Det var opprinnelig foreslått at alle skulle kunne oppbevare helt opp til 400 liter propan i egen bolig, samt at forbudet om oppbevaring av brannfarlig gass i kjeller og på loft skulle oppheves. Dette har gudskjelov DSB, etter påtrykk fra mange, forstått at ikke var lurt. Vi har også klart å få inn et lagringsforbud av brannfarlige stoffer i serveringssteder og forsamlingslokaler. Det er vi fornøyde med. 
– Nå får vi altså et meldingssystem i DSB istedenfor søknad. Det setter krav til at det enkelte brannvesen kontrollerer jevnlig hvilke nye lagringer som er meldt i sitt område. I tillegg kan vi nå få opplysninger om nedgravde tanker. Her kan 110-sentralen gå inn og se. Dette er veldig positivt, sier Engmann.
Endringer skjer også når det gjelder krav til kompetanse, prosjekterende og godkjenning av anlegg. Det har tidligere ikke vært krav til prosjekterende, det er nytt nå. Når det gjelder krav til kompetanse, så endres kravet her fra tilstrekkelig til nødvendig kompetanse. Denne endringen mener Engmann er for svak.

Han har i lengre tid påpekt viktigheten av å ha riktig kompetanse før anlegg blir prosjektert/montert. 
– Det mest fornuftige burde vært å satse på et strengt krav til utdannelse, og at de som prosjekterer/monterer gassanlegg skal være underlagt en sertifiseringsordning (kompetansebevis), sier Engmann.
I forskriften kommer nå flere endringer, men det tar tid før hjelpemidlene er på plass. 
– Problemet vårt er at en veiledning til forskriften ikke er på plass før høsten 2009. Da er det opp til oss å tolke forskriften best mulig. Et spørsmål vi vil møte er hva som anses som nødvendig kompetanse. Det er også en svakhet at en forskrift innføres før de prosjekterende har fått sin opplæring og godkjenningsordningene er på plass. En opplæring/informasjon til landets tilsynspersonell burde også vært på plass før forskriften settes i drift. Den nye forskriften vil gi landets brannvesen nye utfordringer, men de er vi klare til å ta fatt på, sier Engmann.

COMMENTS