En legende går av

HomeDiverse

En legende går av

Mye er sagt og historiene er mange om vår kollega Thor Kristiansen som nå trer inn i pensjonistenes rekker. Han må utvilsomt være Norges mest profilerte brannmann og vil etterlate seg et tomrom på størrelsen med ankomsthallen på Gardermoen. Det sies at ingen er uerstattelig,…. men jeg vet ikke jeg.

Thor er oppvokst på ”River’n på Sagene og flyttet til Veitvet som 14 åring. Etter folkeskolen utdannet Thor seg til bilmekaniker og gikk inn i forsvaret som 17 åring der han hadde planer om å bruke sine ferdigheter som bilmekaniker. Han ble forespurt om han hadde lyst til å prøve seg på opptaksprøven til Hærens Jegerskole siden de hadde problemer med å fylle kurset med kvalifiserte søkere. Ikke overraskende lykkes Thor under opptaksprøven og fant seg fort til rette i et tøft miljø. Tjenesten som fallskjermjeger var utfordrende og utdanningen lang og krevende, men Thor sitter igjen med mange gode minner og er ikke i tvil om at tjenesten lærte ham verdien av et godt kameratskap og at man har tillitt til både sine egne og kollegaers ferdigheter.

Thor har alltid vært av typen mennesker som hele tiden søker nye utfordringer og Thor søkte seg etter hvert over til tjeneste i Midtøsten. Etter å ha gjennomført et kurs på forsvarets hundeskole var han klar for et syv måneders engasjement i Gaza.
Etter endt opphold i Gaza og seks år i forsvaret var Thor klar for en sivil karriere. Han veide for og imot en karriere i politiet eller brannvesenet men fant ut at begynnerlønnen i brannvesenet var bedre og den 16. april 1966 kunne Thor Kristiansen for første gang kalle seg brannmann.

Kristian Fresken

23 år, meget godt trenet og full av selvtillitt mye takket være en imponerende militær karriere tok Thor nå fatt på en yrkeskarriere som etter hvert skulle vise seg å bli en livsstil. Han var oppsatt på å vise seg fra sin beste side og trodde med sin ungdommelig pågangsmot at han var udødelig. Som han sier det selv: ”hadde de bedt meg hoppe ut fra 3. etasje så tror jeg jaggu jeg hadde gjort det, jeg hadde rett og slett ingen sperrer”. Med denne innstillingen gikk det ikke lang tid før ”gamlegutta” ga ham kallenavnet Kristian Fresken”.
Thor hadde ingen problemer med å tilpasse seg sin nye arbeidsplass der hverdagen på den tiden var langt mer militær enn den er i dag. Ble man kalt inn på kontoret til brannmesteren så gikk man opp i grunnstilling og melde sin ankomst med navn og nummer.
I følge Thor så var dette vel og bra, men det er ikke alt som var bedre før. Det er viktig at laget inkludert ledere har en løs og kameratslig tone i hverdagen. På skadestedet er det allikevel ingen tvil om lederlinjene.

Bento

Hunder og da spesielt Rottweilere har stått Thor sitt hjerte nært i alle år og i 1972 skaffet han seg et eksemplar av arten som han trente selv. Enkelte vil nok si at hunden var blitt trenet litt vel skarpt men i følge Thor var Bento slik som en Rottweiler skulle være. Så fikk det heller være at han av og til måtte reise hjem fra jobben å ordne opp fordi Bento nektet andre familiemedlemmer å forlate huset.
At Bento skulle vise seg å ha andre kvaliteter enn å være skarp ble bevist under opptaksprøvene til redningshund tjeneste. Thor og Bento var ett av to ekvipasjer som besto opptaksprøvene av i alt 13 kandidater.
Thor og Bento skulle etter dette vise seg å være ett nyttig bidrag til redningshund-tjenesten i Norge. Oppdragene ble mange og krevende og medførte en god del reising til ulykke- og ras skadesteder rundt omkring i landet.

Engasjement

At Thor gjennom alle år har vist et engasjement som er langt i overkant av hva man kan forvente av en arbeidstager er vel kjent for de fleste. Han har sittet i et uttall av komiteer og styrer og har også på mange måte blitt brannvesenets ansikt utad. Hans innspill i media og i andre fora har alltid vært direkte og ærlige. Når andre går rundt grøten så snakker Thor ”norsk” slik at alle forstår. Motivasjonen bak engasjementet som Thor har lagt for dagen er ett stort brannmannshjerte og en oppriktig tro på at prosjektene han jobber med vil bedre brannmannens hverdag. Hvis Thor hadde tatt seg betalt for alle de timene han har jobbet gratis gjennom alle år så hadde han vært en meget rik mann i dag.

Gå vekk

Historiene om Thor er bokstavelig talt utallelige men her er et lite eksempel på engasjement. Thor var på mannskapsbilen da de fikk brannmelding i en av Oslos sentrumsgater. De var etter en meget kort utryknings tid fremme og visste samtidig at røykdykkerbilen ikke ville være tilstede på en stund.
De hadde med andre ord muligheten til å slokke brannen alene. Alle arbeidsoppgaver på et skadested er like viktige, men det skal ikke underslås at det er gjevt å få anledning til å være fremst på strålerøret.
Thor og en kollega kom samtidig fram til sjalusidøren som skjulte høytrykken og i det samme Thor tok tak i håndtaket for å ta opp døra så skjønte han at han hadde gjort en tabbe.
Hvis han åpnet døra så ville kollegaen ta høytrykken selv.
Tor stivnet og kollegaen ropte; ”lukk opp” hvorpå Thor svarte; ”nei lukk opp du”, pokker Thor det brenner, lukk opp nå”. Tor var hvit rundt knokene som holdt i håndtaket og skrek: ”NEI – GÅ VEKK”. På dette tidspunktet ble han klar over det absurde i situasjonen og lot kollegaen få tilgang til høytrykken og det høre med til historien at brannen ble slokket raskt og effektivt.

Mange hendelser

Etter mange år på redningsdykker/ røykdykkerbilen, stige/snorkelsjåfør, dykkerleder, redningsmann, underbrannmester, brannmester og brigadesjef kan Tor se tilbake på et yrkesliv med mange tøffe innsatser. På brannsiden er det spesielt en brann i Rostedsgate i 1981 som huskes som spesielt krevende. Brannen var intens og syv mennesker hoppet. Som dykker ble det gjennom årene mange drukninger og søk men spesielt husker han et år da de med kort mellomrom fikk tre drukninger med små barn involvert. Dette var tungt å oppleve, spesielt fordi han selv hadde barn på samme alder.

Teppeturer

Som spesielt engasjert og åpenhjertig person har Thor fra tid til annen måttet inn ”på teppet” for sine uttalelser og utspill. Et eksempel er fra den tiden da trygghetsalarmer preget en stor del av hverdagen til Oslos brannmannskaper. Situasjonen til mange av de gamle skar i hjertet til Thor og han ønsket at de skulle få best mulig behandling. I mange situasjoner mente Thor at de gamle heller burde vært under oppsyn av profesjonelle og rekvirerte mer enn gjerne lege og ambulanse. Det skapte store overskrifter i VG da Thor uttalte at de mange ganger måtte ljuge for å få ambulanse. Dette utspillet falt ikke i god jord i byens Rådhus og det hele utviklet seg en heftig sak. På rådhuset ble han derimot møtt med mye forståelse og fikk kommentarer som; du har så rett, men du kan ikke si det offentlig”. Resultatet ble at Thor offentlig måtte beklage uttalelsen.
Pressen

Thor er levende opptatt av at pressen må tas godt vare på. De er et instrument for spredning av nyttig informasjon. Som Thor selv sier; ”Ikke prøv å lur pressen, de gjennomskuer deg allikevel. Si sannheten”. Etter en tragisk brann på Kampen ble det i VG skrevet en sterkt kritisk artikkel i etterkant som var basert på uvitenhet og direkte usannheter. Dette falt Thor tungt for hjertet og fant ut at tiden var inne for litt ”voksenopplæring”. Den aktuelle journalisten ble kontaktet og satt meget godt inn i brannmannens og ikke minst røykdykkernes arbeidsmetoder og rutiner. Han fikk også føle dette på kroppen da han ble tatt med på en varm røykdykkerøvelse. Målsetningen og beskjeden var klar; skriv gjerne kritisk om oss, men da skal det være godt faglig basert. Det hører med til historien at journalisten skrev en langt mer, for oss, fordelaktig artikkel i etterkant som på langt nær var et dementi.

Tillitsverv og prosjekter

Som sagt så har Thor engasjert seg i uttallige prosjekter og oppgaver gjennom årene. Han kom tidlig inn i personalvurderingsutvalget der han representerte ”gutta” da vurderinger som brannmesterne hadde gjort av mannskapene ble diskutert. Som dykkerleder på Bryn fikk han innført piggdekk i brannvesenet. Thor husker prosessen godt og husker spesielt ”gamleguttas” skepsis til å gå vekk fra kjettinger.
Teknisk utvalg var også en del av Thors arbeidsfelt i mange år, i likhet med flere års engasjert i uniformsutvalget, verneutvalget, foreningen og ”Brannmannens” bladstyre. Det finnes knapt nok noe som Thor ikke har hatt en finger med i spillet i og han har deltatt aktivt i testing og godkjenning av all tenkelig vernebekledning og redskap fra dykkerutstyr, til radiosamband.

I 1971 startet han undervisning på Norges Brannskole innen flere fag. Han var instruktør på rekruttskolen fra 74 til 88 og ansvarlig for stige/liftkurset fra 76 til 94. Han hadde også ansvaret for redningskursene fra 76 til 94 og i tillegg så underviste han mannskapene i utrykningskjøring.
Også eksternt har Thor hatt ansvar for en rekke kurs som for eksempel undervisning i redningsteknikk for ambulanseskolen i Oslo, brannslokking og redningsteknikk for NAF veipatrulje og trafikketaten. Thor hadde ansvaret for all brannopplæring på Ullevål sykehus i tiden 83 til 93 og fikk engasjement som hjelpeinstruktør på Starum.

Operafjellet

Det nedførte en del reisevirksomhet da Thor overtok opplæringen av røykdykkere på Svalbard og tilfeldighetene gjorde det til at han ankom Svalbard dagen før et Russisk passasjerfly krasjet i Operafjellet og xxxx mennesker omkom. Thor fikk ansvaret for å plukke ut mannskapene som skulle flys inn og gjøre redningsinnsats. Skadestedet var enormt og på mange måte grotesk, men det var en nyttig erfaring og han roser Svalbards brannmannskaper for sin profesjonelle innstilling og innsats.

Armenia

Jordskjelvkatastrofen i Armenia med sine 30.000 omkomne gjorde inntrykk på mange og Oslo brannkorps forening var intet unntak. Foreningen ville kartlegge om det var noe de kunne gjøre med situasjonen og sendte to representanter; Ove Brandt og Thor Kristiansen. Thor og Ove reiste rundt i hele det jordskjelvrammede området og satt i møte med brannsjefer som politikere og hjelpearbeidere. Rapporten de skrev i etterkant inneholdt gode løsninger på hvordan brann- og redningstjenesten i jordskjelvområde på beste måte kunne styrkes. Rapporten samt en skildring av erfaringene fra Armenia ble lagt fram på en Nordisk brannsjef konferanse der også brannsjefen i Armenias hovedstad Jerevan deltok og gjorde et sterkt inntrykk på deltakerne. Brannsjefen i Stockholm i samarbeid med det Svenske redningsverket tente på ideene Thor og Ove hadde lagt frem og fikk satt i gang et effektivt bistandsarbeid.

Scandinavian Star

Inntrykkene fra denne katastrofen var kanskje et av de sterkeste i Thors karriere. En delegasjon fra Oslo brann- og redningsetat reiste til Lysekil for å muligens kunne bistå og ikke minst lære av det stadig pågående redningsarbeide. En som har sett slike katastrofer på nært hold forstår i større grad enn noen at redningsmannskaper må være godt forberedt både mentalt og kunnskapsmessig for slike hendelser. Thor var også delaktig i utformingen av RITS tjenesten som ble opprettet i etterkant av katastrofen.

Samarbeid

Det er lenge siden Thor for første gang innså at min ikke kom langt uten et godt samarbeid det være seg innen egen etat, men også etatene imellom. I begynnelsen av 70 årene utrykningsbilenes varslingsanlegg et sentralt tema og nød etatene hadde absolutt en felles målsetning. Som brannvesenets representant var Thor ofte i møte med talsmenn fra både politi og ambulansetjenesten og et godt og nært samarbeid hadde sådd sin første spire. Det var i 1976 at denne spiren vokste opp og ble til UF-Oslo. (Utrykningspersonellets Fellesutvalg). 
Samarbeidet blomstret og Thor har i årene siden utallige hospiteringer bak seg i både politi og ambulansetjeneste for som han selv sier; ”hvis man skal forstå situasjonen til dine samarbeidspartere så må man ha vært i den selv”.

Framkommelighet

Viktigheten av at brannvesenet kommer fram og ikke minst har god nok plass til en effektiv oppmarsj på skadestedet har ligget Thors hjerte nært i mange år. Han har hatt et nært og godt samarbeid med både politiet og Trafikksjefens etat for å kunne forholdene til rette. Trange gater og ikke minst arkitektenes fantasifulle løsninger når det anlegges gatetun er problemer som det blir tatt tak i.

Thor er Thor

Selv om hTor har hatt et godt samarbeid og undervist Trafikksjefens etat i mange år rant det over da kommandobilen til Thor fikk parkeringsbot under en brann i Oslo for noen år siden. Thor gikk ut i pressen og sa; ”Har man ikke mer greie på jobben sin så får man heller sitte i kjelleren å male trafikkskilt”. Selvfølgelig skapte uttalelsen bråk, men også en del latter. Uansett så kommer alltid Thor ned på beina og uttrykket ”Thor er Thor” er blitt et begrep i brannvesenet.

Blemmer

Vi har vel alle gjort noen blemmer opp gjennom årene og Thor er intet unntak fra regelen. Spesielt er han irritert over sine inngrepen på ulike skadested der han i kraft av sin stilling og ikke minst kunnskap har skjært gjennom og overkjørt befalet med klare ordre om hvordan de ulike problemene skal løses. ”Jeg gremmes” sier Thor, slik skal man selvfølgelig ikke gjøre, men har i hvert enkelt tilfelle beklaget dette overfor både mannskap og befal.

Innrømmelser

Thor går ofte kraftig ut og har en autoritet som gjør at folk automatisk går opp i grunnstilling, men han har også den sjeldne egenskapen at han kan innrømme feil. Spesielt husker undertegnede en situasjon under et foreningsmøte i hovedstasjonens gymsal. Tema var hett og salen var stappet da Thor reiste seg og holdt et flammende innlegg som bare Thor kan gjøre det, der har nærmest mente at vi måtte være tjukke i hue hvis vi ikke forsto dette. En annen av de oppmøtte la lavmelt fram sin mening som gikk på tvers av det Thor hadde sagt og som belyste saken fra en annen side. Thor ble helt stille, rynket pannen og sa; ”det har du selvfølgelig helt rett i, det tenkte jeg ikke på”.
Det krever ydmykhet og ikke minst mot for å snu slik på flisa. Den dagen vi opplever et slikt mot fra stortingets talerstol så vil vi, som nasjon ta et langt skritt i riktig retning.

Thor Godhjerta

En egenskap hos Thor som sjelden blir belyst er hans store hjerte til sine medmennesker. Uansett hvem du spør, når du ber om en beskrivelse av mannen og som virkelig kjenner Thor har med seg i sin karakteristikk ordet; snill. Også her er historiene mange, men hans kameratskap med mennesker som for eksempel den psykisk utviklingshemmede Steinar er godt kjent. Dette er et kameratskap i ordets rette forstand. Thor ”duller” ikke, han behandler alle likt uansett. Det hele begynte da Thor kjørte buss for Ragna Ringdal der han ble kjent med mange av sine passasjerer. Kjøreturen ble etter hvert dagens høydepunkt for de psykisk utviklings hemmede for Thor var seg selv og fremkallet både latter og leven under kjøreturen.
Spesielt ble Steinar nært knyttet til Thor. Steinar ble utstyrt både med det ene og det andre uniformsplagget, noe som har medført mange pussige situasjoner opp gjennom årene.

Pensjonist

Et spørsmål som alle stiller seg er hvordan Thor skal takle livet som pensjonist. For Thor har karrieren vært mer enn et yrke, det har vært en livsstil. En ting er sikkert, han slipper ikke taket sånn med en gang. Thor skal i fremtiden være knyttet opp mot markedsavdelingen og vil fortsatt stå for en del undervisning. Thor har satt en grense på en to års periode for denne delen av pensjonisttilværelsen for som han selv sier så må man være aktiv i miljøet om man skal kunne holde seg oppdatert og etter to år så har man falt av lasset. Videre så kommer Thor til å forsette sitt samarbeid med Politiet og Trafikk etaten om framkommelighet. Det er ikke til å unngå at Thor vil føle et savn, og da i følge ham selv først og fremst kameratskapen og fleipen.

 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS