BEDRE REKRUTTERING MED OFFENSIVE ENHETERMed tre offensive enheter i den store deltidsstyrken blir hjelpen raskere og fleksibiliteten større for å rekruttere deltidsansatte. Johanna Kumlin, befal Dan Ljungvall og Maria Dugdale Sjöberg er klare til å rykke ut (foto: Anna Hållams)  

BEDRE REKRUTTERING MED OFFENSIVE ENHETER

Brann- og redningsvesen i Sverige har i flere år benyttet offensive enheter som et supplement i utrykningsberedskapen. Offensive enheter – også kalt førsteinnsatsperson – består av en mindre brannbil bemannet med en person som rykker rett ut til skadestedet fra sin arbeidsplass eller hjem. På den måten sparer man mye...

For å lese denne artikkelen må du være abonnent.

Ønsker du å lese mer?

COMMENTS