Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

HomeForebyggendeBrannetterforskining

Det siste rundskrivet fra riksadvokaten som setter fokus på brannetterforskning er datert 31. august 1973. Trenger Norge et nytt oppdatert rundskriv?

Riksadvokaten sender ut rundskriv til politidistriktene der det bl.a. legges føringer for hva politidistriktene skal prioritere. Det siste rundskrivet fra riksadvokaten med fokus på brannetterforskning  er datert 31. august 1973 og er således over 48 år gammelt, men er fortsatt styrende fra riksadvokaten når det gjelder brannetterforskning.
 
 
KOMBRA ber lesere av dette om å svare personlig på om det er behov for et nytt rundskriv og gi en kort begrunnelse for svaret. Svaret du gir vil bli sendt anonymt til riksadvokaten sammen med et oppsummerende og forklarende brev. Svarene vil i tillegg kunne bli brukt anonymt i artikler. Du kan være trygg på at KOMBRA aldri avslører hvem som har gitt hvilke svar. Det er viktig at det er du personlig som sender inn en evt. kommentar. KOMBRA ønsker i denne omgang ikke en offisiell kommentar fra din organisasjon.
 
Merk svaret tydelig om du kommer fra:
 
Politi
Brannvesen
DLE
Forsikring
Forskningsmiljø
Andre
 
Frist for svar er 20. november 2021.
 
KOMBRA håper at så mange som mulig vil delta i denne enkle undersøkelsen. 
E-postadressen er: post@kombra.no 

COMMENTS