Brannsjef Jørgen Høgetveit

HomeDiverse

Brannsjef Jørgen Høgetveit

Jørgen Høgetveit døde 12. mai 1999, 86 år gammel. Han fikk sin utdannelse ved Oslo tekniske skole og ble i 1957 ansatt som teknikker i Lørenskog kommune.

Han begynte raskt å interessere seg for kommunens brannvern og ble snart branninspektør. Han ble brannsjef i samme kommune i 1969, en jobb som engasjerte han sterkt resten av livet.

Jørgen var formann i kommunens byggekomité i en rekke år mens byggeaktiviteten var meget stor. Det siste store, og kanskje det som lå han nærmest, var å kunne gjennomføre bygging av «sin egen» brannstasjon. Den var stor og moderne da den ble tatt i bruk 1. september 1982.
Med hans entusiasme for faget, hans iver for brannvern, forebyggende så vel som innsats, må det ha vært kronen på hans yrkesaktive karriere å kunne flytte inn i den nye brannstasjonen. Jørgen gikk av med pensjon 70 år gammel to måneder etter at dette verket var sluttført, men han sluttet slett ikke med brannvern fordi han ble pensjonist.

Med Jørgen har stifteren av Norsk brannbefals landsforbund gått bort. Han jobbet i flere år for å skape et brannbefalslag i Oslo og Akershus og lyktes med det i 1979. Han hadde imidlertid en større visjon og det var å skape en landsomfattende organisasjon. Han reiste mye i denne tiden, tok penger av egen lomme, skaffet kontakter og samlet ideer om hvordan et forbund kunne stiftes.
l mars I 979 ledet Jørgen forhandlingene på Høvik da NBLF ble startet og han ble den første    lederen. Han var leder av forbundet fram til 1986, og ble ved tiårsjubileet i 1989 utnevnt til æresmedlem.
Personlig hadde jeg et godt forhold til Jørgen, både som kollega og som privatperson. Jeg tror jeg trygt kan si at jeg ikke kjenner noen andre som til de grader har havnet på rett hylle i livet. Arbeid og hobby var ett for han.
I to perioder på 70-tallet var jeg leder av brannstyret i Lørenskog. jeg møtte en brannsjef som var faglig dyktig samtidig som han var en strateg for å få gehør hos politikerne.

«Et nei», sa han, «er ingen avslutningaven sak, bare en utsettelser
Da jeg begynte i Skedsmo brannvesen i 1978 besøkte Jørgen oss for å snakke om interkommunalt samarbeid. Dette ble i vår region først en realitet i 1992. Han var på mange måter forut for sin tid.

Jørgen Høgetveit vil for all tid bli husket som Entusiasten og Pådriveren i brannvernarbeidet i Norge.

 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS