Brannmannsforum

HomeSamarbeidspartnere

Brannmannsforum

Norsk Brannmannsforum er en selvstendig, administrativt og økonomisk uavhengig interesseorganisasjon for brannpersonell tilsluttet Fagforbundet. Forumet engasjerer seg på fritt grunnlag i alle saker som vedrører medlemmene.

Vi representerer en forholdsvis stor yrkesgruppe i Fagforbundet med ca 2 500 heltidsbrannpersonell og ca 5 000 deltidsbrannpersonell.

Seksjonsstyret i SST Fagforbundet har oppnevnt leder i NBMF til å delta i Faggruppe1 Brann, redning og forebyggende.

1991 – Etter en del misnøye med oppgjørene og Norsk Kommuneforbund sin tariffpolitikk i forhold til branntjenestens lønns og arbeidsforhold ble det på tariffkonferansen i Stavanger startet en såkalt «kameratklubb» etter svensk modell .

8 april 1992- Forbundet la ned yrkesutvalgene og provoserte med det fram opprettelsen av Norsk Brannmannsforum på et konsituerende møte på Oslo Hovedbrannstasjon.

1993 – Årsmøte for Norsk Brannmannsforum i Trondheim. Jan Davidsen kommer på møte og det etableres et samarbeid med Kommuneforbundet hvor et av kriteriene for å være medlem i Norsk Brannmannsforum var å være medlem i Kommuneforbundet.

Etter opprettelse av Fagforbundet er medlemmer i Norsk Brannmannsforum også medlemmer i Fagforbundet. Brannmannsforum skal gi Fagforbundet råd i aktuelle sake innen vår yrkesgruppe, være pådriver for at Fagforbundet ivaretar våre interesser gjennom forhandlinger og kontakter med myndigheter.

Fra Norsk Brannmannsforum er leder oppnevnt av Fagforbundet til å sitte i Faggruppe1 Brann, redning og forebyggende. Fra Norsk Brannmannsforum er leder og nestleder oppnevnt av Fagforbundet til å sitte i Faggruppe2 for brann- og redningspersonell.

Norsk Brannmannsforum forholder seg til administrasjonen i Samferdsel og Teknisk og mener dette er en god måte å ivareta vår yrkesgruppe sine interesser.

 

Besøk hjemmesiden til Brannmannsforum

COMMENTS