Ny brannbåt til Porsgrunn brannvesen

HomeMateriell/Stasjoner

Ny brannbåt til Porsgrunn brannvesen

Porsgrunn brannvesen har gjennom flere år slitt med en gammel og ustabil båt, som ble arvet fra Herøya Industripark. I tilegg til brannberedskap har stasjonen i Brevik mange ambulanseoppdrag i året hvor pasienten måtte ligge på dekk. Det ble derfor vedtatt at dette måtte vi gjøre noe med.

En båtgruppe med undertegnede som formann ble satt ned for å se på brannvesenets behov samt kostnader. Det viste seg underveis at dette ikke var enkelt. Vi ønsket oss en aluminiumsbåt med bakgrunn i at den skal brukes hele året og i tilegg så har vi en del is i farvannet. Vi kom veldig raskt til at aluminium ikke ble aktuelt innenfor de budsjetter vi hadde, samt at det trolig ikke ville bli aktuelt å gå noe mer i is med en slik båt enn med en plastbåt. Det ble deretter utarbeidet en kravspesifikasjon, som vi mente burde ligge innenfor de budsjettrammer vi hadde til disposisjon.
Våre krav var en båt som går minimum 20 knop fullt lastet. Kravene videre var at både brannpumpe, lensepumpe og baug- og hekktrøster skulle være hydraulisk drevet. I tillegg skulle det være båreplass samt et godt navigasjonssystem med plotter, radar, ekkolodd og varmesøkende kamera.

Adria Pro
Anbud ble lagt ut etter kommunens retningslinjer hvor vi tillot oss å antyde en maks pris for å unngå å få mange tilbud som ville være helt urealistiske. Vi satt til slutt tilbake med tre leverandører som kunne være aktuelle, hvor vi til slutt endte opp med NB-Marine utenfor Bergen.
Resultatet ble:
Adria Pro 27 fot, 306 mm bredde.
Yanmar hovedmotor på 295 hk med fast propell, sluregir og liten hydraulikkpumpe.
Beta hjelpemotor på 90 hk med hydraulikkpumpe.
Syrefast brannpumpe med kapasitet på 1000 liter ved 9 bar.
Nedsenkbar hydraulisk pumpe på ca. 17.000 liter i minuttet.
Annet hydraulisk utstyr kan også kobles til.
Sleipner trøstere med 8 hk på hver.

Hydraulikkanlegg
Dette anlegget har en utrolig kapasitet. Her kan vi kjøre brannpumpe, lensepumpe og trøstere på fullt uten at dette går utover kapasiteten. Båten har allerede vært i bruk i brann, både ved en nedbrenningsøvelse, en reell hyttebrann og en båtbrann. Alt om bord fungerte utmerket i disse hendelsene.

Navigasjon
Navigasjonssystemet er Raymarine E 120W multifunksjonsskjerm, kartplotter, 4 kw radar og ekkolodd.

Kamera
Kameraet er Raymarine T450 varmesøkende og lysforstekende nattkamera. Dette kameraet skal være et utmerket hjelpemiddel under søk etter savnede personer. Ut ifra kameraets data skal dette være i stand til å oppdage en person i sjøen på 800 meters hold, da selvsagt under ideelle forhold. Det er ikke mange som har dette kameraet i dag, men det skal være montert ett i Oslo, mulig ett i Bergen og i noen av de større redningsskøytene. Porsgrunn brannvesen ser frem til å kunne ta dette i bruk da vi har erfart det samme som mange andre at søk i sjøen i mørke er en meget vanskelig oppgave.

Ambulanseoppdrag
Denne båten har gitt en helt ny hverdag både for pasient og ambulansepersonell. Tidligere måtte pasienten ligge på dekk i alt slags vær. På den nye båten har fabrikken bygd om styrehus og dør slik at pasient og ambulansepersonell kommer inn i varmen. Plassen er tilstrekkelig til at vi kan bruke vanlig ambulansebåre slik at vi slipper å utsette pasienten for unødvendig flytting over på ny båre når vi kommer til land.
Dekningsområde for båten er hele Porsgrunn sin skjærgård samt slokkeavtale med Larvik kommune.

Samarbeid med fabrikken
NB-Marine har aldri før levert en båt til dette formålet, men skroget er bygd med tanke på brannvesen, politi og havnemyndigheter. Under hele prosessen har det vært et utmerket samarbeid mellom fabrikken og oss. Vi ønsket et best mulig bygg og de ser dette som et pilotprosjekt for å kunne få salg på flere båter i fremtiden.
Jeg mener at denne båten har alt vi kan ønske oss innenfor de økonomiske rammer vi hadde.
Dette er en båt som ligger i størrelsesorden 1,8 millioner kroner inklusiv moms, noe som trolig vil være interessant for flere.

COMMENTS