Anmeldelt etter redningsaksjon

HomeBrann

Anmeldelt etter redningsaksjon

Brannmannen og redaktør i ”Brannmannens” Lars Brendens innsats for å redde liv førte noe overraskende til anmeldelse fra politiet for skaden han ble påført under innsatsen. Mange i brannvesenet er opprørt over anmeldelsen som de føler kan legge store begrensninger på brannvesenets arbeid på et skadested.

Torsdag den 16. november rykket både Hovedstasjonen og Briskeby brannstasjon i Oslo ut til en brannmelding i Observatorie terrasse på Oslos vestkant. For Lars og undertegnende som denne vakten tjenestegjorde på Briskebys stigebil skulle denne ”ordinære” brannen få et overraskende etterspill. Observasjonene brannmannskapene gjorde ved framkomst så i utgangspunktet alt annet en dramatisk ut. I 2. etasje i en 5. etasjers bygård sto en eldre tilsynelatende behersket dame i et vindu.

Fra gaten kunne man faktisk ikke se at det var røyk i leiligheten til tross for at vinduet var åpent. Stigen ble hurtig reist og først da stigekurven var trygt plassert utenfor vinduet kunne vi se at det var røyk fra gulv til tak i leiligheten. Røyken var kald, stillestående og skulle vise seg å komme fra en ulmebrann som hadde startet i damens stue. Damen som tilsynelatende hadde fått i seg en del røyk ville nok reddes, men tydeligvis ikke på denne måten for hun strittet imot og ville slett ikke hjelpes ut via stige.

Lars Brenden så ingen annen utvei enn å gå inn gjennom vinduet for å fysisk hjelpe damen ut til undertegnede som tok imot på utsiden. Dette førte til at Lars dro i seg en del røyk og vel nede på bakken ble han rutinemessig tatt hånd om av ambulansepersonell. Lars hadde ingen ytre tegn på noe CO- forgiftning, men fulgte likevel anmodningen om å bli med en tur på legevakta for en sjekk. Nå skulle det vise seg at Lars hadde minimale CO-verdier i blodet.

Anmeldelse

Stigemannskapene brukte ikke røykdykkerapparatene under denne aksjonen, nettopp fordi vi ikke anså det som nødvendig i dette tilfelle. I etterpåklokskapens lys kan man selvfølgelig si at det var en feil avgjørelse, men avgjørelsen som vi tok føltes riktig der og da. Det var dette politiet hang seg opp i da de neste dag anmeldte forholdet, noe som for oss var mildt sagt overraskende. Selv om politiets intensjoner med anmeldelsen er de beste, nemlig å forhindre at vi som brannmenn blir skadet på jobben, føles det likevel galt.

Anmeldelsen har sin bakgrunn i Riksadvokatens pålegg til påtalemyndigheten om at all miljøkriminalitet skal prioriteres. Herunder ligger også brudd på arbeidsmiljøloven. I dette tilfellet har politiet rutinemessig anmeldt forholdet som en arbeidsulykke Følgene av dette er at brannvesenet i fremtiden må regne med en etterforskning av internkontrollen når brannmenn skader seg på et skadested. Så vil fremtiden vise hvilke begrensninger dette vil sette på utførelsen av yrket.

 

Publisert: 06-12-2000

COMMENTS