440 husdyr brant inne

HomeBrann

440 husdyr brant inne

17. oktober kl. 01.03 fikk Gjøvik brannvesen melding om brann i driftsbygning på Mæhlurn gård, som er en av de største gårdsbrukene i distriktet. Brannen ble den største husdyrbrannen i 1998 hvor 400 griser og 40 kyr brant inne.

Da meldingen ble gitt, var brannen allerede under hurtig utvikling i den vestre enden av driftsbygningen. Store deler av driftsbygningen var overtent når brannvesenets førsteutrykning ankom brannstedet, få minutter etter at meldingen var mottatt. Det ble umiddelbart satt mannskaper til å sikre at beboerne i de tre bolighusene på gården ble varslet om brannen. Samtidig ble det lagt ut vannutlegg for å sikre en 3000 liters dieseltank, som få minutter senere tok fyr.

Nærmeste bolighus ble sikret med vannstråler og det ble gjort et forsøk på å begrense brannen i driftsbygningen. Etter cirka en time var det 37 mannskaper i innsats på stedet bestående av styrker fra Gjøvik og Østre Toten brannvesen, samt FIG-gruppen fra Sivilforsvaret. I tillegg var politi på stedet og veterinær og E-verket, som ankom litt senere. Ambulanse ble rekvirert fordi brannvesenet skulle iverksette røykdykkerinnsats. Ambulansen ble forøvrig ikke frigitt før evakueringen av de levende dyrene var gjennomført.

Etter hvert som brannen forløp ble det prioritert å dempe brannen over der hvor det var dyr som ennå var i live. I tillegg ble det prioritert å sikre bolighusene på gårdstunet, noe som viste seg å bli en grei oppgave på grunn av gunstig vindretning. Spørsmålet om å skyte dyrene som var i live, ble vurdert. Etter en diskusjon mellom brannvesenet og politiet, ble det enighet om at man ikke skulle skyte på grunn av dårlig sikt, samt at det så ut som om dyrene kunne bli reddet.

Kyrne sto i første etasje mens grisene var i andre etasje som var overtent. Etasjeskilleren var et dobbelt lag med mur. Dermed tok det lang tid før brannen spredte seg, men røyken måtte vi gjøre noe med. Først gikk vi inn med røykdykkere for å lokalisere dyrene, deretter satte vi inn vifter og ventilerte ut røyken. Veterinæren organiserte dyretransport. De 60 dyrene (storfe og kalver) som var i live ble evakuert rett fra fjøset og inn i bilene, for så å bli kjørt til nærmeste gård som hadde mulighet til å ta imot disse. Evakueringen ble avsluttet tidlig om morgenen. Da dyrene var blitt evakuert, ble det gjennomført omorganisering på brannstedet. Østre Toten brannvesen var da allerede dimittert. De fleste av mannskapene som hadde drevet på hele natten, ble dimittert noe senere. Det var hele tiden 3-4 mann som tok seg av etterslokkingen utover dagen og ettermiddagen.

Selvfølgelig var det fortsatt litt røykutvikling på stedet, men ikke noe som kunne føre til et nytt branntilfelle.
Brannvesenet var flere turer opp på brannstedet de neste dagene for å dempe ned røykutviklingen.

 

Publisert: 08-12-1998

COMMENTS