Home110/Nødnett

113 ute av drift

Midt i debatten om felles nødnummer / samlokalisering av sentralene skjer det verst tenkelige for en nødsentral. Den faller ut, og blir helt død.

Dette skjedde tirsdag 26. november ca. kl. 14.45, og AMK-sentralen var ikke oppe og gikk igjen som normalt før nærmere klokken 23.00 Det vil si at ca. 500 000 innbyggere i perioder var uten akutt nødmedesinsk telefon i nærmere åtte timer. Til alt hell oppstod det ikke noen større hendelser i denne perioden. Det er heller ikke innrapportert hendelser som ble oversett eller ble forsinket som følge av disse problemene.

Ustabilt

Hva som faktisk var årsaken til problemene er i skrivende stund ikke kartlagt. IT-avdelingen ved Ullevål universitetssykehus jobber med saken sammen med TELE-Danmark, og vil legge frem en rapport når dette arbeidet er ferdig. 113 var ikke helt ute av drift som det kunne komme fram av nyhetssendinger på radio og tv. Det var kun en time mellom klokken 17.01 og 18.06 at nummeret var helt ute av drift. Da måtte personell fra Telenor manuelt koble over til AMK sine nødapparater. Resten av tiden var teleforbindelsen bare ustabil. Første varsel på at noe var galt var at nødsamtaler ble rutet til legevaktformidlingen i Storgata. Det er det som skjer automatisk hvis forbindelsen til AMK-sentralen svikter.

Glimrende samarbeid

Rune Larsen som er seksjonsleder på AMK ved Ullevål sykehus vil understreke at de hadde et glimrende samarbeid med både 112- og 110 sentralene i Oslo under denne hendelsen. Det ble innkaldt ekstra med AMK-opperatører. Disse ble plassert ut både på politiets opperasjonssentral, og brannetaten sin sambandsvakt. De hadde da forbindelse til AMK på Ullevål og til ambulansene via helseradionettet og mobiltelefon.

”Skjer ikke …”

Er ikke det ofte holdningen en blir møtt med hvis en krisemaksimerer litt. Hendelsen ved AMK-sentralen på Ullevål universitetssykehus bør være en vekker for noen og en hver som har ansvar for nødsentraler rundt omkring i Norge. Hvor nøye har de ansvarlige ved 110-sentralene tenkt igjennom slike scenarier? Hvilke tiltak er gjort både for å forebygge og hvilken beredskap ligger til grunn hvis en slik hendelse oppstår?

Publisert: 05-12-2002

COMMENTS