NYTT NØDETATSBYGG I FLEKKEFJORD Bygget er på 2893 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, hvorav 1060 kvadratmeter er brann sitt areal pluss felles arealer på 806 kvadratmeter. Kostnadsrammen for nødetatsbygget er 110 millioner kroner inkludert mva (illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter AS). 

NYTT NØDETATSBYGG I FLEKKEFJORD 

I august 2021 vil det nye nødetatsbygget i Flekkefjord stå klart med ambulansepoliti og brannvesen. 

Vidar Johannessen, varabrannsjef  
Flekkefjord brannvesen 

Arbeidet med oppføring av nytt nødetatsbygg i Flekkefjord er nå godt i gang. Flekkefjord kommune bygg som er heleid av Flekkefjord kommune, er byggherre av nødetatsbygget. Bygget skal samlokalisere nødetatene ambulanse, politi og brannvesen, som skal være leietakere i bygget 

Kostnadsrammen for nødetatsbygget er 110 millioner kroner inkludert mva. Bygget er på 2893 kvadratmeter fordelt på tre etasjer, hvorav 1060 kvadratmeter er brann sitt areal pluss felles arealer på 806 kvadratmeter. Det er Stein Halvorsen Arkitekter as som har tegnet nødetatsbygget.  

Alle nødetatene i Flekkefjord måtte ha nye lokaler, og det var nå eller aldri å få til et samlokalisert bygg. Bygget blir plassert sentrumsnært i småbyen Flekkefjord rett ved lokalsykehuset i Engvald Hansens vei. Arbeidet med nødetatsbygget startet 3. august 2020 med en byggetid på ca. 12 måneder 

Vi har tidligere hatt et veldig bra samarbeid på tvers av etatene og håper nå at samhandlingen blir ytterligere styrket når vi nå kommer inn under samme tak, og vi møtes i felles garderober, treningsrom, oppholdsrom, garasjeanlegg og ved øvelser, sier varabrannsjef Vidar Johannessen i Flekkefjord brannvesen (foto: privat).  

STYRKET SAMHANDLING 

Brannvesenet vil disponere seks utrykningsporter i front av nødetatsbygget samt en vaskehall. De resterende to portene i front skal ambulansen ha, og politiet vil få parkering i underetasjen. Når du kjører skitten inn i vaskehallen blir du der lost videre inn i skitten/rene soner med vaskemaskiner og garderober som både brann og ambulanse skal bruke. 

Denne stasjonen vil ha kasernerte vakter fra både fra brannvesen og ambulanse. Det har vært fokus på at alle etater skal ha vært sitt oppholdsrom, som man kan trekke seg tilbake i, men det er også et felles oppholdsrom som vi håper på mye god samhandling. Vi har tidligere hatt et veldig bra samarbeid på tvers av etatene med to fagdager i året hvor vi har samhandlet. Samhandlingen håper vi nå blir ytterligere styrket når vi nå kommer inn under samme tak, og vi møtes i felles garderobertreningsromoppholdsromgarasjeanlegg og ved øvelser 

Flekkefjord har klart å realisere ett felles nødetatsbygg som skal stå ferdig til august i år (illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter AS). 

 

FAKTA FLEKKEFJORD BRANNVESEN 

  • Flekkefjord brannvesen dekker ca. 9000 innbyggere i Flekkefjord kommune, og har i tillegg brannsjefforebyggende arbeid og overordnet vakt for Sokndal kommune på 3300 innbyggere. 
  • Ny hovedstasjon under bygging, to depoter Hidra og Åna-Sira. 
  • Flekkefjord brannstasjon har 1 mann kasernertmannskaper på deltid og overordnet vakt i vaktordning. 

 

 

COMMENTS