Vurderer å fjerne blålys

HomeDiverse

Vurderer å fjerne blålys

Brannordningen i Kvinnherad kommune skal revideres. Det kan bety at blålys fjernes ved to brannstasjoner for å spare penger.

– Vi skal som alle andre spare penger og jeg har lett med lys og lykte for å finne muligheter til innsparing. Forslaget går ut på at ved to av våre åtte brannstasjoner vil vi fjerne blålysene. Dette er de to minste stasjonene. Bilene vi snakker om er eldre Landrovere. Situasjonen i dag er at vi har veldig mange mannskaper på overgangsregler. Når vi skal ansette nye er en kostnad på 40.000 kroner per mann bare for å kjøre utrykning en stor utgift som må veies opp mot annen utdanning som vi må oppfylle, sier brannsjef Grete Nesheim til Brannmannen.

Nesheim er kritisk til at forskriftskravet om kompetansebevis for utrykningskjøring ikke er differensiert.
– Det er merkelig at det kreves samme kompetanse for å kjøre brannbil i en stor by som på steder med liten trafikk. En mer tilpasset kjøreopplæring for utrykningskjøring kunne kanskje vært lagt inn i deltidsutdanningen, mener Nesheim.
Forslaget om å fjerne blålysene var oppe til formannskapsbehandling i april. Der bestemte politikerne at de ønsker å søke om dispensasjon fra forskriftskravet. 
 

COMMENTS